Vành nón

AB = AC1 của phần đỉnh đàu + B1D1 của miếng bên má.
AC = 5 cm.
CD (vải gấp đôi): rộng vành = 5 cm.
Khoảng giữa CB vẽ cong 1 cm.
Khoảng giữa DB vẽ cong 3 cm.
Cách cắt: cắt 2 miếng, chung quanh chừa đều 1 cm đường may.
Có thể may vành nón kiểu bào dún. Khi đó ta cộng thêm phần rút bèo vào đoạn AB.
AB (chiều dài) = (AC1 của đỉnh đầu + AC1 miếng bên má) + phần thêm để rút bèo.
AC: rộng vành = 4 cm.
Quy trình may
May vành nón: áp dụng đường may lộn một đường
May thân nón: áp dụng may can rẽ đoạn C1D1 của đỉnh đầu với đoạn B1EFC1 của 2 miếng bên má (lớp ngoài). May tương tự với lớp trong.
Ráp nón: đặt vành nón nằm giữa hai lớp thân nón. May dính hai miếng thân nón và vành nón ở đường BC. Lộn ra bề mặt.
May đường sau ót: gấp mép vải và may đè mí, đồng thời kết dây ruban ở hai góc.
Nón tai bèo
Cách đo:
Vòng đầu (Vđ): đo vòng quanh đầu qua giữa trán và chỗ nhô nhất phía sau đầu + 1 cm cử động.
Đỉnh đầu (Đđ): đo từ đỉnh đầu đến mép tai.
Kích thước mẫu
Từ 1 → 3 tháng:
Vđ: 42 cm.
Đđ: 11
Từ 3 tháng → 6 tháng
Vđ: 44 cm.
Đđ: 12
Từ 6 tháng → 1 tuổi
Vđ: 46 cm.
Đđ: 13
Cách vẽ và cắt (minh họa cho bé từ 3 → 6 tháng)
Chóp nón
AB = 1/6 Vđ = 44/6 = 7,3 cm
AC = số đo Đđ = 12 cm
Lấy điểm giữa E trên CD. Vẽ cong AE và EB 1 cm
Cắt 12 miếng chừa đều chung quanh 1 cm đường may (6 miếng lớp ngoài và 6 miếng lớp trong)
Vành nón: cắt vải làm bèo dún
Chiều dài = số đo Vđ + 10 cm rút dún (tùy ý)
Chiều rộng = 3 cm + 1,5 cm đường may
Quy trình may
Ráp chóp nón: may 3 miếng lại thành 1 miếng lớn. ráp 2 miếng lớn thành lớp mặt ngoài của chóp nón
Lật sang bề phải may dằn lên các đường may (can rẽ chặn hai bên)
Ráp lớp mặt trong giống lớp mặt ngoài
May (can rẽ chặn hai bên) hai đầu của vành nón thành vòng tròn
May gấp mép thật nhuyễn ở cạnh ngoài của vành nón. Rút dún cạnh trong cho vừa với miếng chóp nón
Ráp miếng vành nón với lớp ngoài của chóp nón
Ráp miếng lớp trong với lớp ngoài, chừa lại khoảng 8 cm phía sau ót để lộn nón ra bề phải.
May ép chân chóp nón
Nón kết
Cách đo
Tương tự như nón tai bèo
Cách vẽ (minh họa cho bé 3 → 6 tháng)