Cách cắt

Quy trình may, may đường vành ngoài của xây, xây biến kiểu
Cắt xây
AB là đường vải gấp đôi.
Vòng cổ và vành ngoài xây chừa đều 0,5 cm.
Cắt 2 miếng vải xây
Cắt vải viền vòng cổ
Cắt 1 miếng vải theo canh xéo, chiều ngang 3,5 cm, chiều dài 30 cm.
Quy trình may
May đường vành ngoài của xây
Viền vòng cổ, phần còn lại của vải viền may thành dây cột.
Cách may xây em bé
Đặt dây cột vào bề mặt của lớp ngoài.
Đặt 2 miếng vải xây úp mặt vào nhau, may đường vành ngoài của xây.
Lộn xây ra mặt ngoài, viền vòng cổ theo kiểu viền bọc mép.
Xây biến kiểu
Từ dạng xây tròn và vuông căn bản, ta có thể chỉnh lại các chi tiết để tạo nên những dạng xây khác có đường nét phù hợp hơn với nhu cầu.
Kiểu 1
Tính vải
Kích thước vải cần có: 60 cm x 40 cm.
Cách vẽ:
Vẽ vòng cổ xây: vẽ giống xây tròn.
Vẽ vành ngoài xây: dựa trên đường vẽ xây tròn và chỉnh lại một số chi tiết:
BK = 6 cm.
HH1 = 2 cm.
CC1 = 1,5 cm.
LL1 = 3 cm.
Vẽ đường vành ngoài của xây qua các điểm D1, F, H1, I, C1, L1, K.
Kiểu 2
Tính vải
Kích thước vải cần có: 60 cm x 40 cm.
Cách vẽ
Vẽ vòng cổ xây: vẽ giống xây tròn.
Vẽ vành ngoài xây: dựa trên đường vẽ xây tròn và chỉnh lại một số chi tiết:
D1D2 = 2 cm. vẽ lại vòng cổ ED2.
Kẻ thẳng D1H và đánh cong 0,5 cm.
Đường vành ngoài của xây qua các điểm D2, H, I, C, J, B.
Nón trẻ em
Nón bé gái (nón 3 miếng)
Cách đo
Đỉnh đầu: đo từ giữa trán qua đỉnh đầu đến ót.
Kích thước mẫu
Từ mới sanh đến 3 tháng:
Đỉnh đầu: 20.
Từ 3 tháng đến 6 tháng
Đỉnh đầu: 21.
Từ 6 tháng đến 1 tuổi:
Đỉnh đầu: 22.
Tính vải
Kích thước vải cần có: 70 cm x 35 cm.
Cách vẽ và cắt (minh họa cho bé từ 3 → 6 tháng tuổi)
Phần đỉnh đầu
AB (vải gấp đôi): chiều dài = số đo = 21 cm.
AC = BD: chiều rộng = ¼ AB – 1 cm = 4,2 cm.
CC1 (trước mặt) = DD1 (sau ót) = 1,5 cm.
BB1 = 0,5 cm.
O là điểm giữa của CD. Vẽ cong C1 OD1.
Cách cắt: cắt 2 miếng, chung quang chừa đều 1 cm đường may.
Miếng bên má
AB = 1/2 AB của phần đỉnh đầu + 1 cm = 11,5 cm.
AC = BD = 11,5 cm.
AA1 = 0,5 cm.
CC1 = 2 cm.
DD1 = 0,5 cm.
E là điểm giữa AB.
F là điểm giữa AC. Vẽ cong EO1F.
Vẽ miếng bên má qua các điểm: B1, E, O1, F, C1, D1.
Cách cắt: cắt 4 miếng, chung quanh chừa đều 1 cm đường may.