Bé bắt đầu nói lép xép, nhưng thực sự bé chưa nói được điều gì có nghĩa cả?

Thường những từ được hiểu đầu tiên này sẽ liên quan đến những đồ vật mà bé quen thuộc như “chai”, “thìa”, “tã lót” hoặc tên của bé chẳng hạn. Bé dường như hiểu được một số hướng dẫn đơn giản trong thời điểm này chẳng hạn như “vẫy tay chào”, “cho một cái hôn” … Read more »

Bé chỉ biết cái gì đang xảy ra hay bé cũng biết nó xảy ra như thế nào?

Cảm nhận được động tác vụt qua của một vòng rối. Bé sẽ biết được một số vật “cần phải lắc” “cần phải ném” một số khác “cần phải mút”. Bé cũng có thể học một số nguyên tắc về sự liên hệ hoạt động giữa các đồ vật chẳng hạn như cứng hơn, nhanh … Read more »