Vắt sổ các mép vải

May can lộn 4 sợi dây cột.
May ráp sườn vai: áp dụng đường may nối rẽ.
May viền vòng cổ và đinh áo: áp dụng đường may viền bọc mép hoặc viền gấp mép. Khi may viền đến điểm C2 thì may dính với dây cột.
Lên lai tay: áp dụng đường may mí gấp mép.
Ráp sườn áo, sườn tay: áp dụng đường may can rẽ. khi may đến điểm C1 thì may dính với dây cột. khoảng cách giữa 2 dây cột là 12 cm.
Lên lai áo.
Áo choàng liền thân sát nách.
Tính vải
70 cm vải khổ 0.9 m
Cách vẽ (minh họa cho bé từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi)
Vẽ tương tự như áo choàng dài
AB: dài áo = số đo = 60 cm.
BB1: rộng áo = ½ Vb + 5 cm = 16.5 cm.
AC: hạ ngực = ¼ Vn + 5.5 cm = 16.5 cm.
AE: vào cổ = 1/5 Vc +0.5 cm = 5 cm.
AF: hạ cổ trước = 1/5 Vc + 3 cm = 7.5 cm.
Hạ cổ sau = 1 cm.
AD = BB1 – 2 cm.
Hạ vai = 1.5 cm.
CC1 = BB1 = ¼ Vb + 5 cm =16.5.
Vẽ cong vòng nách DC1.
BB2: vặt chồm = 8 cm.
Cách căt:
Cắt một miếng liền thân từ trước ra sau, AB và C1B1 là đường vải gấp đôi.
Vòng cổ cắt sát (viền bọc mép).
Đường sườn vai chừa 1 cm.
Đường giao khuy cắt sát (viền bọc mép)
Lai áo chừa 4 cm.
Vải viền: cắt vải canh xéo rộng 3 cm.
Cắt 4 dây dài 25 cm, rộng 2.5 cm làm dây cột.
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải.
May viền bọc mép vòng nách áo.
May can rẽ ráp đường sườn vai trước và sau.
May viền bọc mép cổ áo, giao khuy.
Đính dây vào đường sườn thân và đinh áo. Khoảng cách 2 dây là 16 cm.
Lên lai áo.
Áo choàng dài nách thẳng
Tính vải
90 cm vải khổ 0.9 m.
Cách cắt (minh họa cho bé từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi).
Vẽ tương tự như áo choàng liền thân sát nách, nhưng thân sau và thân trước vẽ rời.
AB: dài áo = số đo = 60 cm.
BB1: rộng áo = ½ Vb + 5 cm = 16.5 cm.
AC: hạ ngực = ¼ Vn + 5.5 cm = 16.5 cm.
AE: vào cổ = 1/5 Vc + 0.5 cm = 5 cm.
AF: hạ cổ trước = 1/5 Vc + 3 cm = 7.5 cm.
Hạ cổ sau = 1 cm.
CC1 = BB1 = ¼ Vb + 5 cm = 16.5 cm.
DB1: đường nách áo và sườn áo vẽ thẳng.
Bb2: vặt chồm = 8 cm.
Cách cắt
Vòng cổ cắt sát (viền bọc mép)
Đường sườn vai, nách áo, sườn áo chừa 1cm.