Cách cắt

DD1 = 2 cm, DD2 = 12 cm. Vẽ nối ABC2D1D2A. Vẽ ben: FD2 = 8 cm, điểm E nằm giữa C2D1, rộng ben = 3 cm. Cách cắt Thân áo: Đường AB là đường vải gấp đôi. Cắt chừa đều 1 cm đường may. Mũ Đường AB là đường vải gấp đôi. Cắt chừa … Read more »

Quy trình may

Lai áo chừa 3 cm. Thân sau AB là đường vải gấp đôi. Cắt 4 dây dài 20 cm, rộng 2.5 cm làm dây cột. Vải viền: cắt vải canh xéo rộng 3 cm. Quy trình may Vắt sổ các mép vải. May can rẽ ráp đường sườn vai trước và sau. May viền bọc … Read more »

Quần phồng

Quy trình may, may thun rút dún ống quần, tính vải (cho cả bộ) Kích thước mẫu Từ 1 tháng đến 3 tháng Dài quần (Dq) : 20 Vòng bụng (Vb): 44 Từ 3 tháng đến 6 tháng Dài quần (Dq) : 23 Vòng bụng (Vb): 46 Từ 6 tháng đến 12 tháng Dài quần … Read more »

Vành nón

AB = AC1 của phần đỉnh đàu + B1D1 của miếng bên má. AC = 5 cm. CD (vải gấp đôi): rộng vành = 5 cm. Khoảng giữa CB vẽ cong 1 cm. Khoảng giữa DB vẽ cong 3 cm. Cách cắt: cắt 2 miếng, chung quanh chừa đều 1 cm đường may. Có thể … Read more »