Yêu cầu kĩ thuật

Đường xẻ trên thân áo, cắt hai miếng vải nẹp viền, hai đường nẹp viền nằm chồng lên nhau.
Đường may thẳng, không nhăn vải.
Hai mép nẹp viền nằm khít nhau.
Vải nẹp viền phẳng, không bị vặn.
Đường xẻ kín, nẹp viền nằm chồng lên nhau (nẹp trụ)
Cách vẽ và cắt
Đường xẻ trên thân áo: vẽ đường xẻ ở đường giữa thân trước áo:
Độ dài OP tùy ý.
OO1 = PP1: bề rộng đường xẻ khoảng 3 cm.
Vẽ nối OP P1O1. Cắt xẻ theo đường xy.
Cắt vải nẹp viền
Chiều rộng: khoảng 8 cm.
Chiều dài: dài hơn OP khoảng 5 cm.
Cắt hai miếng vải nẹp viền. nếu vải mỏng, ta có thể cắt thêm hai miếng vải lót cùng kích thước.
Cách viền
Đặt mặt phải của vải viền áp vào bề mặt thân áo, mép vải viền cách OP và O’P’ khoảng 0.5 cm.
May theo đường OP và O1P1.
Nhắp xéo góc yP và yP1.
Gấp đôi nẹp lại đưa mặt phải của vải ra ngoài sao cho các nếp gấp trùng với đường OP và O1P1.
Gấp mép còn lại của vải viền và may tra lật đè mí (may viền bọc mép). Xếp cho hai miếng vải nẹp nằm chồng lên nhau.
Lật thân áo lên, may dính đường PP’ của thân áo với vải nẹp viền.
Nếu muốn may đuôi nẹp nổi trên bề mặt áo, ta đặt một lớp nẹp nằm ngoài, một lớp nằm trong. Gấp đuôi lớp nẹp ngoài thành hình mũi tên. May can kê gấp mép phần đuôi.
Yêu cầu kĩ thuật
Đường may thẳng, không nhăn vải.
Hai đường nẹp viền nằm chồng lên nhau.
Vải nẹp viền phẳng, không bị vặn.
Kích thước nẹp viền đúng theo thiết kế
Các kiểu xếp bèo dún
Bèo dún
Cách cắt vải bèo
Cắt dải vải dài hơn khoảng cần kết bèo (gấp rưỡi, gấp đôi hoặc gấp ba), bề rộng tùy ý.
Cách thực hiện
May mí ngầm nhuyễn hoặc viền vê nhuyễn ở 1 cạnh của dải vải.
Trên cạnh kia, may hai đường chỉ thưa, một đường gấp mép vải, đường thứ 2 cách đường thứ 1 1 cm.
Rút nhẹ tay cùng lúc 2 sợi chỉ dưới của 2 đường chỉ thưa để dải vải rút lại bằng chiều dài đoạn muốn kết bèo.
Chỉnh sửa các nếp dún cho thật đều.
Ráp bèo vào sản phẩm: may giữa hai đường chỉ rút dún.
Rút bỏ hai đường chỉ thưa ban đầu.
Yêu cầu kĩ thuật
Kích thước bèo đúng với yêu cầu.
Các nếp dún trải đều suốt chiều dài của bèo.
Bèo xếp li
Cách cắt vải bèo
Cắt giống bèo dún.
Cách thực hiện
Xếp ply một chiều
May mí ngầm nhuyễn trên một cạnh của dải vải bèo
Gấp từng nếp vải đều nhau cùng một chiều. may một đường chỉ lược để cố định các nếp gấp.
Ráp bèo vào sản phẩm
Rút bỏ đường chỉ lược.