Vẽ vòng nách trước

Xếp vải
Từ bìa vải đo vào 1/5 Vn + 1 cm đường may, xếp đôi vải lại mặt trái vải ra ngoài, nếp gấp hướng về phía người vẽ. vẽ nách tay ở bên phải, lai tay ở bên trái.
Cách vẽ
AB: dài tay = Dt = 32 cm.
AC: hạ nách tay = 1/10 Vn + 2 cm = 56/10 + 2 cm = 7,6 cm.
Vẽ vòng nách tay
CC1: ngang tay = 1/5 Vn = 56/5 = 11 cm.
Nối C1A. o là điểm giữa của C1A.
Vẽ vòng nách trước
Khoảng giữa C1O vẽ cong lõm vào 0,5 cm.
Khoảng giữa OA vẽ cong ra 0,5 cm. vẽ vòng nách trước đi qua các điểm: C1OA.
Vẽ vòng nách sau:
OO1 = 1 cm. vẽ cong vòng nách sau qua các điểm C1O1A (lượn cong theo đường nách tay trước)
Vẽ đường sườn tay
BB1: cửa tay = ½ Ct + 2 cm cử động = 14/2 = 9 cm.
B1B2: giảm sườn tay = 1 cm.
Nối C1B2: đường sườn tay áo.
Vẽ cong lai tay từ B2 → B.
Cách cắt
Đường AB là đường vải gấp đôi.
Vòng nách tay chừa 0,5 cm đường may.
Sườn tay chừa 1 cm đường may
Lai tay chừa 1,5 cm.
Bâu áo: bâu lá sen đứng.
Cách vẽ
AC là đường vải gấp đôi.
AB: dài bâu = ½ vòng cổ trên thân áo (không tính đường giao khuy) -1 cm
AC = 3 cm.
Cc1: bề cao bâu = 6 cm (tùy ý).
Nối CB. E là điểm giữa của CB.
EE1 = 1 cm. vẽ cong đường chân bâu CE1B.
Kẻ Bx vuông góc CB.
BD: đầu bâu = CC1 – 1 cm = 5 cm. nối C1D. F là điểm giữa của C1D.
FF1 = 1 cm.
Khoảng giữa DB vẽ cong 1 cm.
Vẽ cong đường vành ngoài bâu qua các điểm: C1F1DB.
Cách cắt
CC1 là đường vải gấp đôi.
Cắt 2 miếng vải bâu chừa đều 1 cm đường may chung quanh.
Cắt vải viền trên bâu theo canh xéo.
Chiều dài = chiều dài chân bâu + 2 cm.
Chiều rộng = 2,5 cm.
Quy trình may
Vắt sổ mép vải các chi tiết bán thành phẩm.
Ráp sườn vai: áp dụng đường may can rẽ.
May bâu (may lộn 1 đường) và ráp bâu vào thân áo.
Ráp sườn áo: áp dụng đường may can rẽ.
May tay áo: may lai tay (áp dụng đường may mí ngầm), ráp sườn tay (áp dụng đường may can rẽ).
Ráp tay vào thân áo: áp dụng đường may can rẽ.
Lên lai áo: áp dụng đường may mí ngầm.
Thùa khuy đính khúc
Cách may bâu lá sen
Đặt bề mặt 2 miếng vải bâu úp vào nhau, trên cùng đặt miếng vải lót (nếu có lót bâu), may theo đường vành ngoài của bâu.
Cắt nhắp xung quanh theo đường vừa may và lộn bề mặt vải bâu ra ngoài. Lược cho 2 lớp vải bâu nằm phẳng và êm.