Vẽ sườn áo và lai áo

Vẽ cong vòng nách tương tự như vòng nách thân trước.
Vẽ sườn áo và lai áo
BB1: ngang mông = ngang ngực = CC1 = 17 cm.
Vẽ sườn áo qua các điểm C1, B1.
Vẽ thẳng lai áo BB1 (không có sa vạt).
Sau khi vẽ xong nâng đường sườn vai EG lên 2 cm chồm vai.
Cách cắt: đường AB là vải gấp đôi
Vòng cổ chừa 0,5 cm đường may.
Sườn vai chừa 1 cm đường may.
Vòng nách chừa 0,5 cm.
Sườn áo chừa 1 cm đường may.
Lai áo chừa 1,5 cm đường may.
Tay áo
Vẽ và cắt giống áo tay ráp căn bản bé gái
Bâu áo bâu đăng tông (danton)
Cách xếp vải
Xếp đôi vải theo canh vải ngang hoặc canh vải xéo.
Cách vẽ
AB: chiều dài bu = ½ vòng cổ đo trên áo (đo cách đầu ve áo F 11 cm)
AC: bề cao bâu = từ 5 cm → 6 cm (tùy ý thích)
BB1 = 1,5 cm.
DD1 = 2 cm.
Khoảng giữa AB vẽ cong đến B1.
Cách cắt
AB là đường vải gấp đôi. Cắt 2 miếng vải bâu, chừa đều 0,5 cm đường may xung quanh. Nếu vải mỏng ta có thể cắt thêm 1 miếng vải dựng (không chừa đường mày) để lót.
Miếng đáp ve
Cách vẽ
Vẽ theo vòng cổ và sườn vai thân trước
EM = 2 cm.
DN = 4 cm.
Khoảng giữa MN vẽ cong 0,5 cm.
Cách cắt
Cắt 2 miếng đối nhau, đoạn MN chừa đường may 0,5 cm.
Túi áo
Cách vẽ
AB: ngang túi = ½ Nv = 11,5 cm.
AC: dài túi = ngang túi + 1 cm = AB + 1 cm = 12,5 cm.
Cách cắt
Miệng túi chừa 2 cm.
Xung quanh túi chừa đều 1 cm.
Quy trình may
Vắt sổ mép vải các chi tiết bán thành phẩm.
Ráp sườn vai: áp dụng đường may can lật.
Ráp ve vào áo: may can rẽ đường FD.
May bâu áo: may đường B1D1C: áp dụng may lộn 1 đường.
Ráp bâu vào áo: áp dụng đường may tra lật đè mí.
May lai tay: áp dụng đường may mí ngầm.
Ráp tay vào thân áo: áp dụng đường may can lật.
Ráp sườn tay và sườn thân: áp dụng đường may can rẽ.
Lên lai áo: áp dụng đường may mí ngầm.
Làm khuy, kết nút.
Cách may bâu danton
Ủi miếng lót vô miếng mặt trên của bâu áo và ve áo
May bâu áo
May can theo đường vành ngoài bâu.
Lộn bâu sang bề mặt, ủi bâu cho sát.
Ráp bâu vào thân áo
Đặt bâu áo úp vào bề phải thân áo. Đường vải gấp đôi của bâu áo trùng với đường vải gấp đôi của thân sau, điểm C1 của bâu áo trùng với điểm F của thân trước.