Vẽ đường đáy thân trước

Vòng mông (vm): đo vòng quanh mông.
Tính vải
Khổ vải 0,9 m : 1 dài quần + lai và đường may.
Cách vẽ và cắt
Ví dụ vẽ quần cho bé gái có các số đo như sau
Dq: 25 cm.
Vm: 52 cm.
Thân trước
Xếp vải
Gấp hai biên vải trùng giày, mặt phải vải vào trong, mặt trái vải ra ngoài, biên vải hướng về phía người cắt, vẽ lưng quần bên tay phải, lai quần bên tay trái.
Từ biên vải đo vào 1,5 cm đường may
Cách vẽ
Ab: dài thân trước = Dq = 25 cm.
AC: hạ đáy = ¼ Vm + 3 cm = 13 cm + 3 cm = 16 cm.
Vẽ đường đáy thân trước
AA1: ngang eo = ¼ Vm + 2 cm xếp pli = 15 cm.
CC1: vào đáy = 2 cm.
Nối A1C2. Lấy C2M = 1/3 A1C2.
Nối C1M. lấy điểm giữa N.
Nối NC2. Lấy điểm giữa O.
Vẽ cong đường đáy quần qua các điểm A1, M, O, C1.
Vẽ đường chính trung (đường ply giữa ống quần)
Lấy điểm K là trung điểm của CC1. Vẽ KL vuông góc CC1
Vẽ ống quần
BB1: rộng ống = CC1 – 2 cm = 15 cm
Nối đường sườn ống C1B1
Cách cắt
Cắt hai mảnh thân trước
Lưng quần chừa 1 cm đường may
Đường đáy, sườn ống, hông quần chừa 1,5 cm
Lai quần chừa 3 cm
Thân sau
Xếp vải
Gấp mép vải vào cho đủ ngang đáy = ¼ Vm + 1/10 Vm + 1.5 cm đường may
Cách xếp vải giống cách xếp vải thân trước
Cách vẽ
Vẽ thân sau dựa theo thân trước. đặt thân trước lên phần vải vẽ thân sau và sang dấu:
Dài quần
Ngang eo
Ngang mông
Ngang ống
AB: dài thân sau = dài thân trước = 25 cm
AC: hạ đáy sau = hạ đáy trước + 1 cm = 17 cm
Vẽ đường vòng đáy thân sau
AA1: ngang eo sau = ¼ Vm + 3 cm luồn thun = 16 cm
CC1: ngang đáy = ngang đáy trước + 1/10 Vm = 17 cm + 5 cm = 22 cm
C1C2 = 1/10 Vm = 5 cm
Vẽ cong vòng đáy giống vòng đáy thân trước
Vẽ ống quần
BB1: ngang ống = CC1 – 2 cm = 15 cm
B1B2: 1 cm
Nối sườn ống C1B2 và lai quần BB2
Cách cắt
Giống cách cắt thân trước
Túi quần
Dài tùi = hạ đáy trước – 1 cm = 16 cm – 1 cm = 15 cm
Ngang túi = 2/3 dài túi = 10 cm
Nẹp lưng quần
Cách vẽ
AB: bề dài = vòng eo đo trên quần sau khi xếp pli + 3 cm
AD: bề ngang = 5 cm
Cách cắt
Cắt 2 miếng vải quần, 1 miếng vải lót
Quy trình may
Vắt sổ mép vải các chi tiết bán thành phẩm