Vẽ cổ áo sau

Cách vẽ
AB: dài áo = Da = 50 cm
AC: hạ nách = ¼ Vn = 14 cm
Vẽ cổ áo sau
Cách vẽ giống thân sau áo ngắn tay ráp căn bản
Vẽ sườn vai, vòng nách: vẽ giống thân sau áo ngắn tay ráp căn bản
Vẽ sườn áo và lai áo
BB1: ngang mông = ngang ngực + 1/10 Vn
= CC1 + 1/10 Vn = 17 cm + 5.5 cm = 22.5 cm
B1B2: giảm sườn = 1 cm
Vẽ sườn áo qua các điểm C1, B2
Vẽ cong lai áo từ B2 đến B
Sau khi vẽ xong ta điều chỉnh lại vòng nách như sau:
Đường sườn vai EH: giảm 1 cm
Đường hạ nách AC: giảm 1 cm
Vẽ lại đường cong vòng nách
Cách cắt
Gấp phần nẹp đinh áo vào và cắt:
Vòng cổ: chừa 0.5 cm đường may
Sườn vai: chừa 1 cm đường may
Vòng nách: chừa 0.5 cm đường may
Sườn áo chừa 1.5 cm đường may
Quy trình may
Vắt sổ mép vải các chi tiết bán thành phẩm
May trang trí trên thân áo
Map ráp sườn vai: áp dụng đường may can rẽ
Viền vòng cổ và vòng nách: áp dụng đường viền gấp mép hoặc viền bọc mép
Ráp sườn áo: áp dụng đường may can rẽ
May lai áo: áp dụng đường may mí ngầm hoặc viền bọc mép
Thùa khuy, đính cúc hoặc may dây khóa kéo ở thân sau
Áo đầm ráp eo
Áo gồm có 2 phần được nối với nhau bằng đường ráp ngang eo:
Phần thân trên: áo
Phần thân dưới: váy
Cách đo
Giống cách đo áo đầm liền thân căn bản, đo thêm:
Hạ eo (chiều dài thân trên) (He): đo từ chân cổ đến trên thắt lưng 2 cm
Chiều dài váy (Dv): đo từ trên thắt lưng 2 cm đến ngang đùi (tùy ý) (có thể lấy Dv = Da – He)
Vòng eo (Ve): đo vừa sát quanh eo
Cách tính vải
Khổ vải từ 0.9 m → 1.2 m
Vải may áo: dài thân trên (số đo hạ eo) + sa vạt + đường may
Vải may đáy: dài váy + đường may
Cách vẽ và cắt
Ví dụ vẽ áo đầm ráp eo cho bé gái có số đo như sau:
Da: 50 cm
He: 24 cm
Nv: 26 cm
Vc: 25 cm
Vn: 56 cm
Ve: 54 cm
Dt: 11 cm
Ct: 14 cm
Thân trên (áo)
Xếp vải
Giống cách xếp vải thân trước và thân sau áo đầm liền thân
Cách vẽ
AB: dài áo = He = 24 cm
CC1: ngang ngực = ¼ Vn + 3
Vẽ cổ áo và vòng nách thân trước và thân sau giống áo đầm liền thân
BB1: lai áo = ¼ Ve + 1 cm cử động + 2 cm rộng ben eo = 13.5 cm + 1 cm + 2 cm = 16.5 cm
B1B2: giảm sườn = 1 cm