Vẽ ben eo

Ở thân trước vẽ Bs: sa vạt = 1 cm → 1.5 cm
Vẽ cong lai áo giống áo đầm liền thân
Vẽ ben eo
Thân trước va thân sau vẽ giống nhau
X là điểm giữa của BB1. Vẽ XX’ // AB
XX’: dài ben = 5 cm → 7 cm
XY = XZ = ½ độ rộng ben = 0.5 cm
Nối YX’ và ZX’
Cách cắt
Cách cắt giống áo đầm liền thân
Đường lai áo chừa 1 cm
Thân dưới (váy)
Cách xếp vải
AB là đường vải gấp đôi dọc theo biên vải (canh vải dọc)
Cách vẽ
AB: dài váy = Dv = Da – He = 50 cm – 24 cm = 26 cm
AC: ngang váy = ¼ Ve + 10 cm → 20 cm
= 13.5 cm + 16.5 cm = 30 cm
Cách cắt: cắt hai miếng
Đường ráp eo và sườn váy chừa 1 cm đường may
Lai váy chừa 1.5 cm đường may
Tay áo: dạng tay phồng
Khi may áo tay phồng phải cắt giảm đầu vai trên áo vào 1 cm so với áo căn bản
Cách vẽ
Từ tay áo căn bản ta vẽ lại các chi tiết, phần cộng thêm nhiều hay ít tùy theo đô rút dún nhiều hay ít
Dài tay = dài tay căn bản + 2 cm (hoặc > 2 cm nếu may tay phồng đứng)
Ngang tay = ngang tay căn bản + 2 cm
Cửa tay = cửa tay căn bản + 2 cm
Cách cắt
Cắt tương tự như tay áo căn bản
Cắt vải nẹp: cắt vải theo canh xéo
Chiều rộng từ 1.5 cm → 2.5 cm
Chiều dài = số đo cửa tay + đường may
Bâu áo: có thể may bâu lá sen đứng như áo căn bản
Quy trình may
Vắt sổ mép vải các ch tiết bán thành phẩm
May áo
May nhấn các đường ben trên thân áo
May ráp áo theo quy trình may áo ngắn căn bản
May váy
Ráp 2 thân váy thành ống tròn: may can rẽ
May rút dún đường ráp eo
May lai váy: may mí ngầm
Ráp áo vào váy: may can lật
Thùa khuy, đính nút hoặc may dây khóa kéo
Hoàn chỉnh sản phẩm: cắt chỉ thừa, giặt, là
Áo tay ráp căn bản bé trai
Cách đo
Cách đo giống áo căn bản bé gái
Tính vải
Vải khổ 0.9 m
Bé dưới 10 tuổi: 1 bề dài áo + 1 bề dài tay + 10 cm lai và đường may
Bé trên 10 tuổi: 2 bề dài áo + 10 cm lai và đường may
Vải khổ 1,2 m: 1 bề dài áo + 1 bề dài tay + 10 cm lai và đường may
Cách sắp xếp bố trí các bộ phận trên vải tương tự như áo bé gái
Cách vẽ
Ví dụ vẽ áo cho bé trai 6 tuổi có các số đo.