Vắt sổ các mép vải

Quy trình may
Vắt sổ các mép vải.
May sườn ống: áp dụng đường may can rẽ.
Ráp quần: ráp 2 ống quần bằng cách may can rẽ từ trước ra sau.
May lưng quần: áp dụng đường may mí ngầm
Lên lai quần: áp dụng đường may mí ngầm
Áo đầm liền thân, không tay
Cách đo
Dài áo (Da): đo từ chân cổ phía sau đến giữa đùi. Độ dài tùy ý thích.
Ngang vai (Nv): đo từ đầu vai phải sang đầu vai trái.
Vòng cổ (Vc): đo vừa sát vòng quanh chân cổ.
Vòng ngực (Vn); đo vừa sát quanh ngực.
Tính vải
Khổ vải 0,8 m → 0,9 m
Loại vải trơn, hoa văn 2 chiều: có thể trở đầu vải để cắt thân trước, thân sau:
Vòng ngực bé hơn hoặc bằng 48 cm: 1 chiều dài áo + 5 cm sa vạt và đường may.
Vòng ngực lớn hơn hoặc bằng 48 cm: 2 x (chiều dài áo + 5 cm sa vải đường may).
Loại vải hoa văn 1 chiều: 2 x (chiều dài áo + 5 cm sa vải đường may).
Khổ vải 1,2 m:
1 chiều dài áo + 5 cm sa vạt và đường may.
Cách vẽ và cắt
Ví dụ vẽ áo cho bé gái có số đo như sau:
Da: 50 cm.
Nv: 26 cm.
Vc: 25 cm.
Vn: 56 cm.
Thân trước (có đường vải gấp đôi ở giữa)
Xếp vải:
Gấp vải có độ rộng = ¼ Vn + 3 cm + 1/10 Vn. Bề trái vải ra ngoài.
Vẽ cổ áo bên tay phải, lai áo bên tay trái.
Cách vẽ
AB: dài áo = Da = 50 cm.
AC: hạ nách = ¼ Vn = 56/4 = 14 cm.
Vẽ cổ áo
Cách vẽ: giống thân trước áo ngắn tay ráp căn bản
Vẽ sườn vai, vòng nách; vẽ giống thân trước áo ngắn tay ráp căn bản
Vẽ sườn áo và lai áo:
BB1: ngang mông = ngang ngực + 1/10 Vn.
= CC1 + 1/10 Vn = 17 cm + 5,5 cm = 22,5 cm.
B1B2: giảm sườn = 1 cm.
Vẽ sườn áo qua các điểm: C1, B2.
Bs: sa vạt = 2 cm.
Vẽ cong lai áo từ B2 đến F.
Sau khi vẽ xong ta điều chỉnh lại vòng nách như sau:
Đường ngang vai Ag: giảm 1 cm.
Đường hạ nách AC: giảm 1 cm.
Cách cắt
AB là đường vải gấp đôi.
Vòng cổ: chừa 0,5 cm đường may.
Sườn vai: chừa 1 cm đường may.
Vòng nách: chừa 0,5 cm đường may.
Sườn áo: chừa 1,5 cm đường may.
Thân sau (gài nút sau lưng)
Xếp vải
Xếp hai biên vải trùng nhau, bề trái vải ra ngoài. Biên vải hướng về phía người cắt. Vẽ cổ áo bên tay phải, lai áo bên tay trái.
Từ biên vải đo vào 3 cm.
Làm nẹp đinh áo, 1 cm làm đường giao khuy.