Tôn trọng và học hỏi điều mới

Tôn trọng và học hỏi điều mớiY học hiện đại cũng không phải giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Nó đã giúp giải quyết một số vấn đề và cũng gây ra những vấn đề khác, thậm chí đôi khi còn lớn hơn những vấn đề ban đầu. Người dân nhanh chóng bị phụ thuộc quá nhiều vào y học hiện đại và những chuyên gia của nó, họ dùng quá nhiều thuốc và quên mất việc tự chăm sóc sức khỏe cho mình và cho người khác.
Vì vậy hãy từ tốn và luôn luôn giữ vững lòng kính trọng nhân dân sâu sắc cũng như truyền thống và nhân phẩm của họ. Hãy giúp họ phát triển trên cơ sở kiến thức và kỹ năng đã có.
Cùng làm việc với các lương y và nữ hộ sinh. Đừng chống lại họ. Hãy học hỏi họ và khuyến khích họ học lại bạn.
Cần biết những hạn chế của bản thân.
Kiến thức và kỹ năng của bạn nhiều hay ít, không quan trọng. Bạn có thể làm việc tốt chừng nào bạn biết và còn làm việc trong giới hạn khả năng của bạn. Tức là; làm cái mà bạn biết phải làm như thế nào.
Đừng thử những việc bạn chưa biết hoặc chưa đủ kinh nghiệm làm nếu những việc này có thể có hại hoặc gây nguy hiểm cho người nào đó.
Nhưng bạn phải có ý kiến. Thông thường bạn quyết định làm hay không làm một việc nào đó phụ thuộc ở chỗ bạn phải đi xa đến đâu để tìm người có kinh nghiệm hơn giúp bạn. Thí dụ, một bà mẹ vừa mới đó và theo bạn thì chị ấy mất máu nhiều hơn bình thường. Nếu đến trạm xá chỉ mất nửa giờ thì tốt nhất hay đưa chị ấy đến trạm xá ngay lập tức. Nhưng nếu người mẹ bị mất máu rất nặng và lại ở xa trạm xá, khi đó có thể bạn phải quyết định xoa bóp tử cung hoặc tiêm ô-xy-tô-xin cho chị ta, mặc dù bạn chưa được dạy để làm những việc này.
Không làm thử những cái không cần thiết. Nhưng khi thấy nguy hiểm rõ ràng sẽ lớn hơn khi không làm gì thì đừng ngần ngại, hãy cố làm điều gì mà bạn cảm thấy chắc chắn có lợi.
Biết những hạn chế của mình nhưng cũng phải biết dùng cái đầu của mình. Hãy luôn luôn cố gắng chăm sóc người ốm hơn bản thân mình.
Thường xuyên học tập
Hãy tận dụng bất cứ cơ hội nào bạn có để học thêm. Nghiên cứu bất kỳ sách vở hay thông tin nào có trong tay bạn về những điều có thể giúp bạn trở thành một nhân viên tốt hơn hay một con người tốt hơn.
Luôn luôn sẵn sàng hỏi các bác sĩ, các nhân viên vệ sinh, các chuyên gia nông nghiệp hay bất kỳ người nào khác mà bạn có thể học hỏi được.