Thu thập thông tin để đánh giá

Thu thập thông tin để đánh giáThí dụ:
Bao nhiêu gia đình đã sử dụng nhà xí?
Bao nhiêu nông dân tham gia các hoạt động để cải tạo đất đai và nâng cao năng suất các vụ?
Bao nhiêu bà mẹ và trẻ em tham gia vào chương trình “trẻ em dưới 5 tuổi” (khám định kỳ và học)?
Loại câu hỏi này sẽ giúp bạn lượng giá được các hoạt động đã thực hiện. Nhưng để tìm ra kết quả hay ảnh hưởng của những hoạt động đó đến sức khoẻ, bạn cần trả lời những câu hỏi khác nhau như:
Bao nhiêu trẻ me đã bị ỉa chảy hoặc có những dấu hiệu có giun trong tháng hoặc năm vừa qua – so sánh với thời kỳ chưa có nhà xí?
Thu hoạch vụ này như thế nào (ngô, đậu, hoặc các thứ khác) – so sánh với lúc chưa áp dụng các phương pháp cải tiến?
Bao nhiêu trẻ em có cân nặng bình thường và tăng cân theo biểu đồ sức khoẻ – so sánh với khi chưa bắt đầu thực hiện chương trình “trẻ em dưới 5 tuổi”?
Để có thể đánh giá kết quả của bất cứ hoạt động nào bạn cần thu thập những thông tin nhất định của giai đoạn trước và sau khi có hoạt động đó. Thí dụ, muốn hướng dẫn các bà mẹ về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì trước hết hãy tính xem bao nhiêu bà mẹ đang làm như vậy. Sau đó bắt đầu chương trình giảng dạy và mỗi năm lại tính thêm có bao nhiêu bà mẹ cho con bú. Làm như vậy bạn có thể có được ý niệm rõ ràng về việc giảng dạy của bạn đã được kết quả đến đâu.
Bạn có thể đặt ra các mục tiêu. Thí dụ, bạn và ban sức khoẻ có thể mong muốn 80% số gia đình sẽ có nhà xí vào cuối năm. Mỗi tháng bạn tính một lần. Nếu như sau sáu tháng mới có một phần ba số gia đình có hố xí, thì bạn biết sẽ phải cố gắng nhiều hơn để đạt mục tiêu đã đặt ra.
Xác định mục tiêu thường giúp người ta làm việc nhiều hơn và đạt được nhiều hơn
Việc tính toán và so sánh một số công việc nhất định trước, trong và sau khi thực hiện giúp bạn nhiều trong việc đánh giá kết quả các hoạt động y tế của mình.
Nhưng hãy nhớ: Phần quan trọng nhất trong công tác y tế của bạn không thể lượng giá được. Phải xem cách bạn và những người khác đối xử với nhau như thế nào, cách mọi người cùng học tập và làm việc với nhau; cách phát triển tình nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sự cảm thông và niềm hy vọng. Bạn không thể đo lường những việc này được. Nhưng bạn hãy coi trọng nó khi bạn cho rằng đã đạt được sự thay đổi nào đó.