Thật vậy, trong giai đoạn này, việc hiểu được các từ đơn nằm ngoài khả năng của trẻ

Chỉ khi nào nó có thể hình thành tổ chức, và lưu trữ những hình ảnh tinh thần, như vậy nó mới có khả năng gợi lại chúng nhanh và dễ dàng. Không một ai trong chúng ta thực sự nhớ được mọi thứ trước khi chúng ta lên ba tuổi, trí nhớ ban đầu của chúng ta rất trống rỗng và không đầy đủ so với trí nhớ sau đó một hoặc hai năm.
Trẻ có thể hiểu những gì tôi nói trong sáu tháng đầu không?
Có thể trẻ không hiểu những từ đơn, nhưng con bạn sẽ đáp lại giọng nói của bạn một cách nhiệt tình và bạn sẽ nhận thấy bé phản ứng với những thay đổi trong ngữ điệu của bạn. Thật vậy, trong giai đoạn này, việc hiểu được các từ đơn nằm ngoài khả năng của trẻ. Từ ngữ là những ký hiệu có quan hệ với các đồ vật, động tác, cảm nhận… Do đó, trẻ cần phải có thời gian để tích lũy đủ kinh nghiệm để liên tưởng các ký hiệu với những khái niệm mà chúng đại diện, và thời gian đó có thể lâu hơn để trẻ có thể phát triển khả năng hình thành và ghi nhớ các ký kiệu đó một cách bền vững. Ngôn ngữ và tư duy có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Trong sáu tháng đầu đời của bé các hành động không chỉ có giá trị hơn lời nói mà đó còn dạng “từ ngữ” duy nhất mà trẻ có thể hiểu chính xác.
Trẻ có thể giao tiếp với tôi trong thời kỳ này không?
Trẻ có thể chắc chắn sẽ giao tiếp được với bạn mặc dù cách giao tiếp của bé có lúc rõ ràng có lúc lại khó nhận ra. Phương tiện giao tiếp chủ yếu của bé là tiếng khóc. Khi trẻ đói, lạnh, đau đớn, hay khó chịu trẻ sẽ lập tức khóc to lên. Tuy nhiên, trẻ không thể cho bạn biết chính xác là có điều gì không ổn đang xảy ra đối với trẻ. Khi bắt đầu được hai hoặc ba tháng, trẽ sẽ cười và kêu lên khi thích thú nhưng những hình thức giao tiếp mới này cũng không được rõ ràng cho lắm. Vì thế bạn sẽ chú ý nhiều hình thức giao tiếp khác mà trẻ sử dụng. Ví dụ, khi bạn có đút cho trẻ ăn hoặc thay tã cho trẻ, bạn có thể nhận thấy trẻ gồng cứng người, quay đầu đi chỗ khác, nhăn mặt… để cho bạn biết rằng trẻ không được thoải mái với việc bạn đang làm. Ngược lại, trẻ sẽ thư giãn cơ thể, mỉm cười, vẫy tay… để cho bạn biết rằng bé đang hài lòng với những gì bạn làm.