Sự phối hợp đầy đủ về giọng nói và động tác bắt chước

Đôi khi bé làm những điều mà tôi không mong, nhưng bé có thể thấy bé “ứng xử sai” lúc này không?
Tuy nhiên, bé sẽ thấy có khả năng tự thực hiện được một điều gì tương tự. Vào cuối thời kỳ này, bạn cũng có thể thấy sự phối hợp đầy đủ về giọng nói và động tác bắt chước, chẳng hạn như bé có thể nhặt cái đồ chơi telephone và bắt chước cách bạn cầm và quay số cũng như cách bạn đang nói trong điện thoại.
Đôi khi bé làm những điều mà tôi không mong, nhưng bé có thể thấy bé “ứng xử sai” lúc này không?
Mặc dù bé đã phát triển một số khả năng về hành động, quá trình về tư tưởng của bé cũng đang bị giới hạn, để có thể đáp ứng với thực tế, còn nữa, điều bé muốn và những nhu cầu của bé gần như khá nhiều hơn những vật đã ảnh hưởng đến hành vi của bé. Điều này có nghĩa rằng là đã thực sự có khả năng về “suy nghĩ” hoặc tự kiểm soát. Do đó, bé không thể được xem như cân nhắc “sai về hành vi” trong nghĩa chuẩn của từ này. Tuy nhiên sự tò mò táo bạo của bé phối hợp với những kỹ năng về thể chất chắc chắn làm cho bé có khả năng bị rối loạn và mặt khác làm những điều không thể cho là “đúng” hoặc “sai”. Khi bé chưa có khả năng để hiểu được những quan niệm như vậy và bất cứ điều gì ngoại trừ sẽ có mức độ cơ bản trong nhiều tháng, bé đang còn tùy thuộc vào bạn trong việc hướng dẫn và giới hạn về hành vi của bé. Nói cách khác, về điểm này, bé không thể cho là suy nghĩ sai, nhưng không có nghĩa là bạn không thể không biết và tha thứ điều bé làm và bạn mong bé không làm như thế.
Những chăm sốc căn bản hàng ngày
Bé thường tống đạp, quần quại và làm ồn lên mỗi khi tôi thay tã lót cho bé. Làm sao tôi có thể làm dịu bớt sự quấy rầy này?
Các bé có thể thích tống đạp và làm cho tã lót rối tung lên. Do đó, khi bạn thay tã lót, hãy quấn cho chắc chắn. Cần để sẵn bên cạnh những gì cần thiết và thay tã lót thật nhanh nếu có thể được. Khi thay tã lót hãy nói chuyện và mỉm cười với bé để làm xao lãng bé; sau đó ôm chặt bé vào hoặc để bé được tự do càng sớm càng tốt. Nếu bạn có khả năng làm xao lãng bé trong khi thay tã lót bằng cách đưa cho bé một đồ chơi mà bé ưa thích và giữ bé nằm nghiêng một bên trong lúc này. Mặt khác, bé có thể ném tung đồ chơi và phản ứng lại đối với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tỏ ra cứng rắn, bé sẽ biết được ý của bạn.