Quy trình may

Lai áo chừa 3 cm.
Thân sau AB là đường vải gấp đôi.
Cắt 4 dây dài 20 cm, rộng 2.5 cm làm dây cột.
Vải viền: cắt vải canh xéo rộng 3 cm.
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải.
May can rẽ ráp đường sườn vai trước và sau.
May viền bọc mép cổ áo, giao khuy.
May đường sườn tay.
May rút dún cửa tay.
Ráp tay vào thân áo.
May sườn thân và đính dây vào đường sườn thân, khoảng cách 2 dây là 16 cm.
Đính dây vào đinh áo.
Áo choàng nách xéo
Tính vải
100 cm vải khổ 0,9 m.
Cách vẽ (minh họa cho bé từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi)
Vẽ thân trước:
Gấp đôi vải cho hai biên vải trùng nhau, chừa phần đinh nút 5 cm.
AB: dài áo = 60 cm.
AC: hạ nách = ¼ Vn + 2 cm = 13 cm.
CC1 = BB1 = ¼ Vn + 4 cm = 15 cm.
AE: vào cổ = 1/5 Vc = 4,5 cm.
AF: hạ cổ trước = 1/5 Vc – 0.5 cm = 4 cm.
Vẽ cong vòng cổ
CC1 = ¼ Vn + 4 cm = 15 cm.
C1M = 7 cm.
Vẽ cong vòng nách EC1. Đoạn EM vẽ cong 0.5 cm, đoạn MC1 vẽ cong 0.8 cm.
B1B2 = 6 cm. nối đường sườn áo C1B2
Điểm B2 giảm 1 cm. vẽ lai áo BB2.
Vẽ thân sau
AB: dài áo = dài áo trước + 1.5 cm.
AC: hạ nách = hạ nách trước + 1.5 cm = 14.5 cm.
CC1 = BB1 = ¼ Vn + 4 cm = 15 cm.
AE: vào cổ = vào cổ trước – 1 cm = 3.5 cm.
AF: hạ cổ sau = 0.5 cm.
Vẽ cong vòng cổ sau
CC1 = ¼ Vn + 4 cm = 15 cm.
C1M = 7 cm.
Vẽ cong vòng nách EC1. Đoạn EM vẽ cong 0.5 cm, đoạn MC1 vẽ cong 0.5 cm.
B1B2 = 6 cm. nối đường sườn áo C1B2
Cách cắt
Vòng cổ cắt sát (viền bọc mép)
Đường sườn vai, nách áo, sườn áo chừa 1 cm.
Lai áo chừa 3 cm.
Thân trước chừa đinh nút áo 5 cm.
Thân sau AB là đường vải gấp đôi.
Vải viền: cắt vải canh xéo rộng 3 cm.
Quy trình may
May lai tay và may đường rút dún cách lai tay 2 cm.
Ráp đường nách raglan.
May sườn tay, sườn áo
May lai áo.
May viền vòng cổ áo.
Làm khuy đính nút
Áo liền quần sát nách
Dạng áo liền với quần phồng, thân sau có dây cột ngang lưng
Cách tính vải
Vải khổ 0.9 m: 1 lần chiều dài chung + 20 cm vải viền.
Cách vẽ (minh họa cho bé 6 tháng tuổi)
AB: dài chung = dài ao = dài quần = 27 + 23 = 50 cm.
AC: hạ ngực = ¼ Vn + 2 = 13 cm.