Quần phồng

Quy trình may, may thun rút dún ống quần, tính vải (cho cả bộ)
Kích thước mẫu
Từ 1 tháng đến 3 tháng
Dài quần (Dq) : 20
Vòng bụng (Vb): 44
Từ 3 tháng đến 6 tháng
Dài quần (Dq) : 23
Vòng bụng (Vb): 46
Từ 6 tháng đến 12 tháng
Dài quần (Dq) : 26
Vòng bụng (Vb): 48
Tính vải
30 cm vải khổ 0.9 m (minh họa cho bé 1 tuổi)
Cách vẽ
AB: dài quần = Dq = 26 cm.
AC: ngang eo = ¼ Vb + 6 cm luồn thun = 18 cm.
CD: sườn ống = 2/3 AB = 17.5 cm.
BE: ngang đáy = 4 cm. nối DE.
Vòng ống phía trước vẽ cong 1 cm.
Vòng ống phía sau vẽ cong 3 cm.
Cách cắt
AB là đường vải gấp đôi.
Đáy quần BE là đường vải gấp đôi hoặc chừa 1 cm đường may.
Vòng ống chừa 0.5 cm đường may.
Sườn ống chừa 1 cm đường may.
Lưng quần chừa 2 cm đường may.
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải
Ráp sườn ống: áp dụng đường may can rẽ.
Ráp đáy quần: may can rẽ.
May thun rút dún ống quần
May lưng quần (áp dụng đường may gấp mép) và luồn thun.
Bộ áo liền vai
Dạng áo không có đường nối vai thân trước và thân sau, quần phồng cũng may liền đáy thân trước và thân sau.
Tính vải (cho cả bộ)
Vải khổ 0.9 m: 2 dài áo + lai + đường may + 20 cm vải viền.
Cách vẽ
Cách vẽ áo tương tự như áo tay thường, chỉ khác:
AD là đường vải gấp đôi.
Đường AB ở thân sau là đường may ráp nối.
Cách cắt
Vòng cổ: cắt sát.
Lai áo = 2 cm.
Các đường còn lại chừa đều 1 cm.
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải.
May can đường giữa thân sau.
Viền vòng cổ: áp dụng đường viền bọc mép.
Máy ráp sườn sáo: áp dụng đường may can rẽ.
Làm khuy, kết nút…
Áo choàng dài tay liền
Tính vải
Vải khổ 0.9 m: 1 lần dài áo + lai + đường may.
Cách vẽ (minh họa cho bé từ tháng tới 6 tháng)
Vẽ tương tự như áo tay liền ngắn
AB: dài áo = số đo = 60 cm.
AD: rộng áo = ½ Vb + 5 cm = 16.5 cm.
AC: hạ ngực = ¼ Vn + 4 cm = 15 cm.
AE: vào cổ = 1/5 Vc + 0.5 cm = 5 cm.
AF: hạ cổ trước = 1/5 Vc + 3 cm = 7,5 cm.
Hạ cổ sau = 1 cm.
CC1 = BB1 = ¼ Vb + 5 cm = 16.5 cm.
CC2: vạt chồm = 8 cm.
Điểm C1 vẽ cong 2 cm.
Cách cắt
Cắt 2 thân trước.
Thân sau gấp đôi ở đường AB. Cách cắt tương tự như áo tay liền ngắn.
Cắt 4 dây dài 20cm, rộng 2.5cm làm dây cột.