Quan điểm bất đồng về sự phát triển

Cảm giác của bé khi đã thực hiện những gì thường thể hiện “sự thỏa mãn”. Hơn nữa khi bé thực hiện được một trong những kỹ năng mới này, bé chứng kiến được sự vỗ tay khen ngợi của mẹ. Các đáp ứng của mẹ thường làm nền tảng cho sự tự hào của bé khi đã thực hiện được những động tác ở trên.
Bây giờ bé có tỉnh táo và lanh lẹ thực sự mỗi ngày không?
Có thể có và cũng có thể không. Trong sáu tháng sau của năm đầu, nhu cầu ngủ và kiểu ngủ của bé trở nên thay đổi nhiều. Trung bình, các bé ngủ khoảng 13 giờ.
Quan điểm bất đồng về sự phát triển
Những khả năng trong sáu tháng đầu tiên rõ ràng là thiết yếu đối với đời sống và sẽ có nhiều thay đổi đáng kể đối với các điều kiện môi trường “tiêu chuẩn”, càng lâu trong sáu tháng đầu thì quá trình phát triển của bé dường như không bị nguy cơ nào. Tuy nhiên trong sáu tháng sau của năm đầu, hình ảnh này bắt đầu thay đổi nhiều. Sự phát triển tối ưu của nhiều kỹ năng đã rất nhạy cảm đối với những yếu tố bên ngoài. Do đó, chính trong điều kiện này những sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ và những dạng của sự tiến triển bắt đầu xuất hiện khá đều trong những nhóm trẻ khác nhau tùy theo giống, dòng dõi, sắc tộc v.v… Đương nhiên có sự tranh luận về sự khác biệt ấy là do gen di truyền và cấu trúc nhiễm sắc thể hay không đã diễn ra sôi nổi trong nhiều thập kỷ, và có thể sẽ không bao giờ có câu trả lời. Nhưng những nghiên cứu đã nói lên rằng gần như tất cả những sự khác biệt ấy có thể được giải thích bằng những yếu tố thay đổi như: tình trạng kinh tế xã hội, truyền thống văn hóa và cách nuôi dưỡng. Ví dụ, có thể có sự khác biệt về giống đã xuất hiện trong nhiều năm là sự kiện phát triển ngôn ngữ ở con gái thường nhanh hơn con trai. Tuy nhiên, những nghiên cứu sâu cho thấy rằng các bà mẹ thường hay nói chuyện nhiều với các bé gái của mình hơn nói chuyện với các bé trai. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng bé trai có khuynh hướng dễ bị nhiễm trùng tai nhiều hơn các bé gái. Cả hai yếu tố ấy có thể có một ảnh hưởng đối với sự phát triển về ngôn ngữ. Tuy nhiên, mặc dù các chuyên gia về phát triển trẻ em đã chấp nhận rằng có sự khác biệt về phát triển do giống dòng dõi và sắc tộc, điều này không có nghĩa rằng các chuyên gia thừa nhận chúng là bất tiện cho trẻ.