Vẽ vòng cổ trước

Vẽ vòng cổ trước
E1C: vào cổ trước = vào cổ sau = 5 cm
CF1: hạ cổ trước = E1C +1 cm = 6 cm
Vẽ cong vòng cổ trước từ E1 đến F1 tương tự cổ áo trấn thủ
Vẽ đường giao khuy 1.5 cm, đinh áo 3 cm
Cách cắt
AB là đường vải gấp đôi
Vòng cổ chừa 0.5 cm đường may
Sườn vai chừa 1 cm
Nách áo chừa 0.5 cm đường may
Lai áo chừa 1 cm đường may
Nếu may áo cài bên thì: CF1 = 6 cm + 1.5 cm = 7.5 cm
Phần vạt con rộng 6 cm
Tay áo
AB: dài tay = Dt = 18 cm
AC = AD: ngang tay = HI của thân áo
AO: hạ nách tay = IO của thân áo + 2 cm = 4 cm
Vẽ nách tay sau
C1E = 1/3 C1A
Vẽ cong EA 1 cm
Vẽ nách tay trước
AF = ½ AD1
Khoảng giữa AF vẽ cong ra 1 cm
Khoảng giữa FD1 vẽ lõm vào 1 cm
Vẽ sườn tay và cửa tay
BB1 = BB2 = AC – 2 cm
Nối C1B1 và D1B2
Cách cắt
Nách tay chừa 0.5 cm đường may
Sườn tay, lai tay chừa 1 cm đường may
Cắt 2 tay áo đối nhau (mặt phải vải úp vào nhau)
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải
Áp dụng đường may can ráp sườn vai
May viền cổ (áp dụng đường may viền gấp mép)
May tay áo:
May lai tay: áp dụng đường may mí ngầm
Ráp sườn tay: áp dụng đường may can
Ráp tay áo vào thân: áp dụng đường may can
May lai áo: áp dụng đường may mí ngầm
Thừa khuy đính cúc hoặc may dây cột
Áo tay liền vạt chéo
Tính vải
Vải khổ 0.9 m: 1 lần dài áo + lai + đường may
Cách vẽ
AB: dài áo = số đo
AC: hạ ngực = ¼ Vn
AD: dài tay = ½ Nv + 8
AE: vào cổ = 1/5 Vc
AF: hạ cổ trước = 1.5 Vc + 2
Hạ cổ sau = 1 cm
CC1 = BB1 = ¼ Vb + 2 cm
CC2: vạt chéo = 8 cm
Điểm C1 và điểm C2 vẽ cong 2 cm
Cắt 2 thân trước, thân sau gấp đôi ở đường AB. Cách cắt tương tự như áo tay thường
Cắt 4 dây dài 15 cm, rộng 2.5 cm làm dây cột
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải
May can lộn 4 sợi dây cột
May ráp sườn vai: áp dụng đường may nối rẽ
May viền vòng cổ và đinh áo: áp dụng đường may viền bọc mép hoặc viền gấp mép. Khi may viền đến điểm C2 thì may dính với dây cột
Lên lai tay: áp dụng đường may mí gấp mép
Ráp sườn áo, sườn tay: áp dụng đường may can rẽ. Khi may đến điểm C1 thì may dính với dây cột
Lên lai áo.

Quy trình may

Vẽ vòng cổ trước
CE1: vào cổ trước = vào cổ sau = 6 cm
CF1: hạ cổ trước = E1C + 1 cm = 6 cm
Nối E1F1. M là điểm giữa của E1F1
Nối CM1. N là điểm giữa của MM1
Vẽ cong vòng cổ qua các điểm E1, N, F1
Vẽ đường giao khuy song song với CD, cách CD 1.5 cm
Cách cắt
AC là đường vải gấp đôi
Vòng cổ cắt sát (viền bọc mép)
Đường sườn vai chừa 1 cm
Lai áo và đường giao khuy cắt sát
Vải viền: cát vải canh xéo rộng 3 cm
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải
May viền bọc mép vòng nách áo
May can rẽ ráp đường sườn vai trước và sau
May viền bọc mép cổ áo, giao khuy và lai áo
Làm khuy, đính cúc
Áo vạt chéo
Tính vải
40 cm vải khổ 0.9 m
Cách vẽ (minh họa cho bé từ 1 tháng đến 3 tháng tuổi)
AB: dài áo = Da = 25 cm
AC: rộng áo = ½ Vb + 5 cm = 27 cm
Vẽ vòng cổ sau
AE: vòng cổ sau = 1/5 Vc + 0.5 cm = 5 cm
AF: hạ cổ sau = 1 cm
Vẽ cong vòng cổ EF
Vẽ nách áo
G là điểm giữa của AC
GH: hạ nách = 13.5 cm
GC1 = GC2 = 1.5 cm
Vẽ cong nách áo ở điểm H
Vẽ vòng cổ trước
CE1: vào cổ trước = vào cổ sau = 5 cm
CF1: hạ cổ trước = CE1 + 2.5 cm = 7.5 cm
Nối E1F1. M là điểm giữa của E1F1
Nối CM1. N là điểm giữa của MM1
Vẽ cong vòng cổ qua các điểm E1, N, F1
DO = 9 cm
OP = 12 cm
Nối dài vòng cổ tới điểm P
Náo áo vạt thường thì vẽ đường giao khuy song song với CD, cách CD 1.5 cm
Cách cắt
AC là đường vải gấp đôi
Vòng cổ cắt sát (viền bọc mép)
Đường sườn vai chừa 1 cm
Lai áo và đường giao khuy cắt sát (viền bọc mép)
Vải viền: cắt vải canh xéo rộng 3 cm
Quy trình may
Quy trình may tương tự như áo trấn thủ
Áo tay thường
Tính vải (ví dụ cho bé 3 tháng tuổi)
Kích thước vải cần có: 70 cm x 50 cm
Cách vẽ
AB: dài áo: giống áo trấn thủ
AC: rộng áo: giống áo trấn thủ
Thân áo
Vẽ vòng cổ sau
AE: vào cổ sau = 1/5 vòng cổ + 0.5 cm = 5 cm
AF: hạ cổ sau = ½ AE = 2.5 cm
Vẽ cong vòng cổ sau EF tương tự áo trấn thủ
Vẽ nách áo
AG = CG1: ngang vai = 1/2 Nv 10.5 cm
GH = G1 H1: hạ vai = 1/10 Nv = 2 cm
Vẽ cong nách áo. Khoảng giữa HI vẽ cong 0.5 cm, khoảng giữa JH1 vẽ cong 1 cm

Thân nón

Áo sơ sinh, Từ 3 tháng đến 6 tháng, G là điểm giữa của AC
Thân nón
AB = ½ Vđ = 22 cm
BC = 12 cm
AB và BC là đường vải gấp đôi (gấp vải làm tư)
Cắt 1 miếng thân nón (sẽ gấp đôi thành 2 lớp)
Vành nón
AB = ¼ vòng đầu
AC = 5 cm. Đoạn CB vẽ cong 1 cm
CD = 5 cm. Đoạn DB vẽ cong 3 cm
Cắt 2 miếng vành nón và 1 miếng vải lót (bằng vải cứng)
Quy trình may
May can cạnh nón theo đường CD
Gấp thân nón lại theo đường BC, bề phải ra ngoài. Đặt 1 đoạn thun đã nối thành vòng vào sát cạnh BC và may một đường song song cạnh BC để giữ vòng thun lại trên đỉnh nón, như vậy thân nón đã có hai lớp vải
May vành nón: úp hai bề mặt vải may vành vào nhau, đặt miếng vải lót lên trên. May can các lớp vải theo đường bìa ngoài của vành nón. Dùng kéo cắt nhắp theo đường vừa may và lộn vành nón sang bề mặt
May dằn một đường dọc theo bìa vành nón
Ráp vành nón vào lớp vải ngoài của thân nón
Đặt lớp vải trong của thân nón lên, gấp mép vải và may nối với phần vừa may trên.
May ép chân chóp nón. Có thể kết thêm một đoạn thu nhỏ vào chân chóp nón phía sau ót.
Áo sơ sinh
Cách đo
Dài áo (Da): đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến ngang mông
Ngang vai (Nv): đo từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia phía sau lưng
Chiều dài tay (Dt): đo từ đầu vai đến hết mắt cá tay
Vòng cổ (Vc): đo vòng quanh chân cổ
Vòng ngựa (Vn): đo vòng quanh ngực
Vòng bụng (Vb): đo vòng quanh bụng ngang qua rốn
Vì trẻ sơ sinh khó đo chính xác nên có thể căn cứ vào số đo sẵn có để thực hiện
Kích thước mẫu
Từ 1 tháng đến 3 tháng
Da 25
Nv 18
Dt 18
Vc 23
Vn 42
Vb 44
Từ 3 tháng đến 6 tháng
Da 27
Nv 19
Dt 20
Vc 23
Vn 44
Vb 46
Từ 6 tháng đến 12 tháng
Da 30
Nv 20
Dt 21
Vc 24
Vn 46
Vb 48
Áo trấn thủ
Đây là loại áo mặc ngoài để giữ ấm cho bé. Có thể may áo cổ tròn cài nút giữa hoặc áo cổ chữ V cài nút một bên
Tính vải
40 cm vải khổ 0.9 m
Cách vẽ (minh họa cho bé từ 1 tháng đến 3 tháng tuổi)
AB: dài áo = Da = 25 cm
AC: rộng áo = ½ Vb + 5 cm = 27 cm
Vẽ vòng cổ sau:
AE: vào cổ sau = 1/5 Vc + 1.5 cm = 6 cm
AF: hạ cổ sau = 2.5 cm
Vẽ cong vòng cổ EF
Vẽ nách áo
G là điểm giữa của AC
GH: hạ nách = 13.5 cm
AG1 = CG2 = ½ ngang vai = 9.5 cm
HK = H1K1 = 4.5 cm
Vẽ cong nách áo ở điểm H.

Yêu cầu kĩ thuật

Đường xẻ trên thân áo, cắt hai miếng vải nẹp viền, hai đường nẹp viền nằm chồng lên nhau.
Đường may thẳng, không nhăn vải.
Hai mép nẹp viền nằm khít nhau.
Vải nẹp viền phẳng, không bị vặn.
Đường xẻ kín, nẹp viền nằm chồng lên nhau (nẹp trụ)
Cách vẽ và cắt
Đường xẻ trên thân áo: vẽ đường xẻ ở đường giữa thân trước áo:
Độ dài OP tùy ý.
OO1 = PP1: bề rộng đường xẻ khoảng 3 cm.
Vẽ nối OP P1O1. Cắt xẻ theo đường xy.
Cắt vải nẹp viền
Chiều rộng: khoảng 8 cm.
Chiều dài: dài hơn OP khoảng 5 cm.
Cắt hai miếng vải nẹp viền. nếu vải mỏng, ta có thể cắt thêm hai miếng vải lót cùng kích thước.
Cách viền
Đặt mặt phải của vải viền áp vào bề mặt thân áo, mép vải viền cách OP và O’P’ khoảng 0.5 cm.
May theo đường OP và O1P1.
Nhắp xéo góc yP và yP1.
Gấp đôi nẹp lại đưa mặt phải của vải ra ngoài sao cho các nếp gấp trùng với đường OP và O1P1.
Gấp mép còn lại của vải viền và may tra lật đè mí (may viền bọc mép). Xếp cho hai miếng vải nẹp nằm chồng lên nhau.
Lật thân áo lên, may dính đường PP’ của thân áo với vải nẹp viền.
Nếu muốn may đuôi nẹp nổi trên bề mặt áo, ta đặt một lớp nẹp nằm ngoài, một lớp nằm trong. Gấp đuôi lớp nẹp ngoài thành hình mũi tên. May can kê gấp mép phần đuôi.
Yêu cầu kĩ thuật
Đường may thẳng, không nhăn vải.
Hai đường nẹp viền nằm chồng lên nhau.
Vải nẹp viền phẳng, không bị vặn.
Kích thước nẹp viền đúng theo thiết kế
Các kiểu xếp bèo dún
Bèo dún
Cách cắt vải bèo
Cắt dải vải dài hơn khoảng cần kết bèo (gấp rưỡi, gấp đôi hoặc gấp ba), bề rộng tùy ý.
Cách thực hiện
May mí ngầm nhuyễn hoặc viền vê nhuyễn ở 1 cạnh của dải vải.
Trên cạnh kia, may hai đường chỉ thưa, một đường gấp mép vải, đường thứ 2 cách đường thứ 1 1 cm.
Rút nhẹ tay cùng lúc 2 sợi chỉ dưới của 2 đường chỉ thưa để dải vải rút lại bằng chiều dài đoạn muốn kết bèo.
Chỉnh sửa các nếp dún cho thật đều.
Ráp bèo vào sản phẩm: may giữa hai đường chỉ rút dún.
Rút bỏ hai đường chỉ thưa ban đầu.
Yêu cầu kĩ thuật
Kích thước bèo đúng với yêu cầu.
Các nếp dún trải đều suốt chiều dài của bèo.
Bèo xếp li
Cách cắt vải bèo
Cắt giống bèo dún.
Cách thực hiện
Xếp ply một chiều
May mí ngầm nhuyễn trên một cạnh của dải vải bèo
Gấp từng nếp vải đều nhau cùng một chiều. may một đường chỉ lược để cố định các nếp gấp.
Ráp bèo vào sản phẩm
Rút bỏ đường chỉ lược.

Cách viền

May nối theo hai mép đường xẻ, viền nẹp to, vải nẹp canh xuôi, vải nẹp viền thẳng, không bị vặn.
Đặt vải viền úp vào thân áo:
Nếu muốn vải viền ở bề mặt để trang trí nền áo thì ta đặt mặt phải vải viền áp vào bề trái áo.
Nếu muốn giấu vải viền vào bề trái áo thì ở giai đoạn này ta đặt mặt phải của vải áp vào mặt phải của áo.
May nối theo hai mép đường xẻ. đường may có dạng chữ V (tại điểm P chỉ còn một mũi chỉ) (hình a)
Cắt xẻ cùng lúc hai lớp vải áo và vải viền theo đường vẽ.
Lật vải viền sang mặt bên kia của áo, gấp mép còn lại của vải viền và may đường sát mép vải (hình b).
Yêu cầu kĩ thuật:
Đường may thẳng, không nhăn vải.
Đường xẻ có dạng chữ V cân đối hai bên.
Các lớp vải phẳng, không nhăn vải ở đỉnh nhọn.
Lưu ý: có thể may dằn lên vải viền nhiều đường song song để trang trí.
Đường xẻ khít, nẹp viền bọc mép (nẹp cơi)
Kiểu viền này có hai mép nẹp viền nằm khít với nhau. Vải viền nổi trên bề mặt áo. Có hai cách viền bằng vải canh xuôi và viền bằng vải canh xéo.
Viền nẹp to, vải nẹp canh xuôi
Cách vẽ và cắt
Cắt đường xẻ trên thân áo: xẻ ở đường giữa thân trước áo:
Độ dài OP tùy ý.
PQ phần nhọn bằng 2 cm.
OO1 = PP1: bề rộng đường xẻ khoảng 4 cm.
Vẽ nối O P Q O1 P1, cắt bỏ vải theo đường này.
Cắt vải nẹp viền
Chiều rộng khoảng 8 cm.
Chiều dài dài hơn OP khoảng 5 cm.
Cắt 2 miếng vải nẹp, nếu vải mỏng ta có thể cắt thêm hai miếng lót.
Cách viền
Đặt bề mặt vải viền úp vào bề mặt thân áo, mép vải viền và mép đường xẻ trùng nhau.
May nối cách mép đường xẻ 1 cm và may từ O xuống khỏi P khoảng 1 cm.
Cắt xéo góc tại P và tại Q.
Lật vải viền sang bề trái áo, gấp vải viền sao cho hai nếp gấp ở hai bên khít nhau tại trục giữa.
Gấp mép còn lại của nẹp viền và may tra lật đè mí.
Lật thân áo lên, may dính đoạn PQ của thân áo với nẹp viền để tạo mũi nhọn.
Yêu cầu kĩ thuật:
Đường may thẳng, không nhăn vải, không bị tưa chỉ ở các góc.
Hai mép nẹp viền nằm khít nhau.
Vải nẹp viền thẳng, không bị vặn.
Viền nẹp nhỏ, vải nẹp canh xéo
Cách vẽ và cắt
Cắt đường xẻ trên thân áo
Đoạn OP dài tùy ý
OO1 = OO2 = 0.5 cm
Vẽ nối O1PO2. Cắt xẻ theo đường OP.
Cắt vải viền
Chiều dài = 2 OP
Chiều rộng = 2.5 cm.
Cách viền.
May bọc mép đường xẻ theo đường liên tục từ O1→ P → O2.

Viền bọc mép (viền tròn)

Đường viền cuốn mép có cách thực hiện đơn giản, cắt sát mép vải của sản phẩm, Ta cũng có thể dùng mũi may vắt để vắt dính mép vải.
Cách thực hiện:
Cắt vải viền theo canh vải xéo 450, chiều dài bằng chiều dài mép vải định viền, chiều dài bằng chiều dài mét vải định viền, chiều rộng từ 2cm-2,5cm.
Cắt sát mép vải của sản phẩm (không chừa đường may).
May một đường chỉ (đường cầm) dọc theo mép của sản phẩm để đường viền không giãn sau khi viền.
Đặt vải viền lên mép sản phẩm, bề mặt áp bề mặt, đường cắt của vải viền trùng với đường cắt của sản phẩm. lược cho vải viền nằm im và không bị dạt.
May đường thứ nhất cách mép vải nhiều hay ít tùy theo yêu cầu đường viền to hay nhỏ.
Kéo vải viền trùm qua mép sản phẩm, gấp mép còn lại của vải viền và may đường thứ hai tra lật đè mí.
Yêu cầu kĩ thuật:
Vải viền bó tròn đều dọc theo mép của sản phẩm.
Đường viền phẳng, không bị nhăn, không bị vặn.
Đường may tra lật đè mí sát nếp vải không chồm lên vải viền (may lọt khe).
Ứng dụng:
Viền bọc mép được ứng dụng để may những đường viền trang trí quần áo phụ nữ, trẻ em như: cổ áo, cửa tay, cổ áo bà ba, lai áo, lai quần…
Viền cuốn mép (viền vê, viền se vải)
Đường viền cuốn mép có cách thực hiện đơn giản mà tạo nên hình dạng đặc biệt do mép vải được quấn se tròn thật nhỏ để giấu mí vải tưa sợ vào bên trong và may quấn quanh mép vải.
Cách thực hiện:
Thực hiện trên bề trái vải.
Vê cuốn mép vải trên hai đầu ngón tay sao cho vải được cuộn vào bề trái thật nhỏ và thật khít.
Đưa kim quấn quanh mép vải, kéo chỉ hơi sát để múi vải nổi lên.
Ta cũng có thể dùng mũi may vắt để vắt dính mép vải.
Yêu cầu kĩ thuật:
Đường viền tròn nhỏ, không tưa vải.
Các mũi chỉ cách đều nhau, múi vải nổi hơi cong.
ứng dụng:
đường viền cuốn mép được áp dụng để viền trên vải mỏng như viền khăn tay, lai váy đầm trẻ em, bìa áo gối…
Các kiểu viền đường xẻ
Các kiểu nẹp viền đường xẻ thường được thực hiện trên thân trước của áo chui đầu. thông dụng và phổ biến nhất là các kiểu nẹp viền đường xẻ sau:
Đường xẻ hở, nẹp viền gấp mép.
Đường xẻ khít, nẹp viền bọc mép.
Đường xẻ kín, nẹp viền nằm chồng lên nhau.
Đường xẻ hở, nẹp viền gấp mép.
Kiểu viền này có đường xẻ hở dạng chữ V, vải viền nằm trên bề mặt hoặc bề trái của thân áo.
Cách vẽ và cắt
Đường xẻ trên thân áo: vẽ đường xẻ ở đường giữa thân trước áo. Độ dài OP tùy ý.
Cắt vải viền:
Bề rộng: 7 – 8 cm.
Bề dài: dài hơn đường xẻ OP khoảng 5cm.

May tra lật đè mí

Đường may thẳng không nhăn, không bị vặn, Viền gấp mép, vẽ theo đúng hình dạng của mép vải muốn viền.
đặt mặt phải của vải nằm úp vào mặt trong của chi tiết, sắp các mép vải bằng nhau, may đường thứ nhất cách đều mép vải 0.6 cm. lật vải ra mặt ngoài của chi tiết, gấp mép vải và đặt chồm lên đường may thứ nhất, may đường thứ hai sát mí nếp vải gấp.
yêu cầu đường may thứ hai phủ kín và bám sát đường may thứ nhất nhưng không đè lên đường may thứ nhất (may lọt khe). Đường may thẳng không nhăn, không bị vặn
ứng dụng may tra lật đè mí để may tra cổ áo, may tra manchette …
Các kiểu đường viền
Trong quá trình may sản phẩm, việc thực hiện các đường viền ở mép vải sẽ giúp cho vải không bị tưa sợi và giãn rộng ra nhất là ở phần cổ và nách áo. Đồng thời đường viền cũng làm tăng vẻ đẹp, làm nổi bật phần chính của y phục. có các hình thức viền sau đây: viền gấp mép, viền bọc mép, viền cuốn mép.
Viền gấp mép
Mép vải được may nối với vải viền và gấp vào một mặt của sản phẩm. ở mặt kia của sản phẩm ta không nhìn thấy lớp vải viền.
Cách thực hiện:
Vẽ và cắt vải viền: vẽ theo đúng hình dạng của mép vải muốn viền. bề ngang vải viền khoảng 3,5cm.
May một đường chỉ dọc theo mép của sản phẩm để đường viền không bị giãn sau khi viền.
Đặt vải viền lên ngay mép vải muốn viền, xếp hai mép vải bằng nhau.
Nếu muốn vải viền ở về mặt để trang trí nền áo thì ta đặt mặt phải vải viền áp vào bề tráo áo.
Nếu muốn giấu vải viền vào bề trái áo thì ở giai đoạn này ta đặt mặt phải của vải viền áp vào mặt phải của áo.
Sau đó may nối cách mép vải 0,5cm.
Cắt gọn mép vải, nếu đường viền là đường cong thì ta dùng mũi kéo nhắp răng cưa đều quanh mép vải.
Lật vải viền sang mặt bên kia của áo, vuốt cho thật sát nếp gấp.
Gấp mép còn lại của vải viền vào cho cách đều đường may, lược cho nếp vải nằm êm.
Áp dụng mũi vắt, mũi luôn hoặc may dằn sát mí vải.
Yêu cầu kĩ thuật
Đường viền phẳng không nhăn, vải không bị vặn
Bề ngang vải viền đều nhau.
ứng dụng:
đường viền gấp mép được thực hiện trên những đường cong của sản phẩm như: vòng áo, vòng nách áo…
Viền bọc mép (viền tròn)
Đường viền bọc mép là kiểu viền mà vải viền bọc tròn theo đường cong của sản phẩm. Ở cả hai mặt của sản phẩm ta đều nhìn thấy vải viền. thông thường vải viền có màu hòa hợp, hay tương phản với sản phẩm để làm nổi bật đường viền.

Các kiểu đường may

Yêu cầu các mép vải bằng nhau, yêu cầu đường may chặn hai bên cách đều đường may nối rẽ, đường may thẳng không nhăn vải.
May can (may nối)
Đặt 2 mặt phải của vải úp vào nhau, sắp đều mép và may cách đều theo quy định.
Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải
May can lật
Thực hiện giống như may can, sau đó ta lật mép vải về một phía
Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, lật vải sát đường may
May can lật đè
Thực hiện giống như may can lật, sau đó may một đường chỉ đè lên các mép vải lật
Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng không nhăn vải, hai đường may cách đều nhau
May can rẽ
May giống như can lật, sau đó ủi rẽ mép vải sang hai phía
Yeu cầu các mép vải bằng mí, đường may thẳng không nhăn vải, rẽ vải sát đường may
May can rẽ chặn hai bên
Sau khi may can rẽ, úp mặt trái vải xuống may chặn hai bên
Yêu cầu đường may chặn hai bên cách đều đường may nối rẽ
May can gấp mép
Gấp mép vải vào bề trái khoảng 0,7 cm, đặt chồng lên mặt phải của lớp vải thứ hai và may một đường đè lên sát mí nếp vải gấp
Yêu cầu đường may mí cách đều nếp vải gấp, đường may thẳng không nhăn
May cuốn đè mí (may ép)
Đặt hai bề trái vải úp vào nhau, mép vải dưới dư hơn mép vải trên khoảng 0.7 cm. sau đó gấp mép vải dưới lên ôm sát mép vải trên và may đường thứ nhất cách mép vải độ 1 mm. sau đó trải lớp vải dưới bên phía bên kia đối xứng với lớp vải trên qua đường nối, may đường thứ hai đè lên sát mí nếp vải gấp
Yêu cầu hai đường may song song nhau bám sát mí, đường may thẳng không nhăn, vải không bị vặn, không cộm
May lộn một đường
Đặt hai mặt phải vải úp vào nhau, may một đường cách đều mép vải. lộn vải đưa mặt phải của vải ra ngoài
Yêu cầu đường may thẳng không bị vặn ứng dụng đường may lộn một đường để may lộn cổ áo, nẹp áo, manchette… may lộn hai đường đặt hai mặt trái của vải úp vào nhau, sát bằng mép và may đường thứ nhất cách đều mép vải 0.3 cm. xén gọn mép vải, lộn vải đưa mặt trái của vải ra ngoài và may đường thứ hai cách nếp gấp của vải khoảng 0.5 cm. yêu cầu các lớp vải bằng nhau, đường maty thẳng không nhăn, không bị vặn, không lộ sợi ứng dụng may lộn hai đường để may đường vòng nách, đáy quần lưng thun … may mí ngầm (may gấp mép)
gấp mép vải vào mặt trái lần thừ nhất khoảng 0.7 cm, gấp thêm một lần nữa to theo quy định (bản lai), may một đường sát mí nếp vải gấp yêu cầu đường may thẳng đều, mép vải nằm êm không bị vặn ứng dụng đường may mí ngầm đề may đường lai áo, lai quần, lai tay …

Chuẩn bị vải trước khi may

Xác định vị trí khuy, may qua lại cho nút áo được chắc, đâm kim trở lại vào vải và kết dấu mối chỉ.
Trước khi cắt may, vải cần được xử lý để tránh bị co rút làm sai lệch kích thước vải.
Đối với các loại vải dệt từ sợi thiên nhiên như cotton, tơ, lụa, đũi … nên ngâm vải trong nước khoảng 1 giờ, sau đó phơi khô và ủi thẳng. thực hiện như thế 3 lần để vải co rút hết mức trước khi may
Đối với các loại vải dệt từ sợi hóa học như silk, ny-lông … không nên ngâm nước nóng hoặc ủi quá nóng trước khi may
Cách thùa khuy
Có nhiều loại khuy được thực hiện trên những trang phục của người lớn và trẻ em. Dù khuy ở vị trí nào cũng phải có độ bền đủ đế chịu sự ma sát của nút. Do đó bờ khuy phải được thực hiện cứng, chắc
Khuy chỉ thường
Xác định vị trí khuy: khuy áo nằm trên đường gài nút, cách nếp gấp của đinh áo 1 cm đến 2 cm. bấm khuy lớn hơn đường kính nút khoảng 0.2 cm. có thể may lược một đường chỉ để bờ khuy được cứng
Khuy chỉ một đầu đính bọ
Thực hiện giống loại khuy chỉ thường, nhưng ở một đầu ta kết 4 mũi chỉ chồng lên nhau, ,mỗi mũi bằng bề ngang khuy. Dùng mũi thùy khuy kết các mũi chỉ này thành con bọ (chỉ dính 2 đầu vào vải)
Khuy chỉ đầu tròn
Thực hiện giống khuy chỉ thường nhưng ta bấm khuy 1 đầu tròn
Thùy khuy một đầu tròn, đầu kia đính bọ
Khuy chảo (khuy vòng chỉ)
Gấp mép vải 2 lần và lược một đường chỉ thưa để vải nằm êm
Luồn kim vào giữa nếp vải và kết 4 vòng chỉ nằm chồng lên nhau. Khoảng cách giữa 2 đầu của vòng chỉ bằng đường kính của nút
Dùng mũi thùa khuy kết từ trái sang bên phải cho đến hết vòng chỉ (các mũi thùa chỉ kết trên vòng chỉ, không đính xuống vải)
Đâm kim trở lại vào vải và kết dấu mối chỉ

Cách đính nút
Nút không chân
Nút không chân thường được làm bằng nhựa, trên bề mặt có 2 hay 4 lỗ để kết chỉ.
Dùng kim gút hoặc quy tăm đặt lên giữa các lỗ nút
May qua lại cho nút áo được chắc
Khi kim đang ở trên mặt vải, đâm kim vào lỗ nút (không xuyên qua vải) kéo chỉ sát.
Rút que tăm ra, quấn chỉ vòng quanh dưới nút và kết chỉ ở bề trái vải
Đối với nút 4 lỗ, ta có thể kết chỉ theo nhiều kiểu khác nhau
Nút có chân
Đính bình thường lên vải không cần đặt que diêm
Nút bóp
Cả hai phần nút trên và nút dưới đều đính giống nhau, lên xuống mỗi lỗ 3 lần chỉ chập đôi.
4. kết móc
Có nhiều loại móc với hình dạng và kích thước khác nhau. Tùy theo loại trang phục và vị trí cần kết mà ta chọn loại móc thích hợp. loại móc to được kết trên lưng quần, lưng váy, loại móc nhỏ kết ở áo phụ nữ, eo áo dài.

Sự nhạy cảm của trẻ

Phần lớn trẻ sơ sinh sẽ có một lớp gây bao bọc cơ thể. Lớp gây này ngoài tác dụng bảo vệ làn da của trẻ không bị sây sát, còn giúp cho trẻ ra ngoài dễ dàng hơn khi được sinh ra.
Sau khi trẻ được tắm rửa những lần đầu tiên, lớp gây này sẽ dần dần biến mất. Da trẻ sơ sinh thường chỉ nhăn nheo từ 1 đến 2 ngày đầu tiên, sau đó lớp da đó sẽ dần dần bong ra, trẻ có thể bị bong da toàn thân hoặc ở lòng bàn tay và bàn chân. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra màu da của trẻ mới sinh so với tuần đầu tiên không giống nhau vì khi mới sinh ra màu da thật của con sẽ chưa xuất hiện ngay, phần tôn khi mới sinh ra màu da trẻ đều sáng và sẫm màu hơn sau này.
Ngực sẽ to hơn trong tuần đầu tiên do hormone của mẹ truyền sang con. Mắt của trẻ chưa nhìn rõ trong tuần đầu tiên, việc nhìn tập trung vào hình ảnh sẽ bắt đầu rõ ràng hơn từ tuần thứ tư trở đi. Mặc dù trẻ nhìn chưa được rõ và chỉ nhìn được trong một khoảng cách trẻ sơ sinh trong tuần đầu tiên rất ngắn, nhưng việc trẻ nhìn vào mắt bạn, nhìn vào mặt bạn, tất cả đều là những bước quan trọng trong việc học hỏi. Đó cũng chính là sự phát triển tình cảm của trẻ dành cho mẹ. Một số trẻ khi mới sinh ra mắt sẽ bị lác vì trẻ chưa thực sự phát triển việc nhìn tập trung vào một hình ảnh và các cơ của mắt chưa điều khiển được hướng nhìn theo các đồ vật (Hiện tượng này sẽ biến mất khi trẻ lớn hơn).
Mắt của trẻ sẽ rất nhạy cảm với ánh sáng. Nếu trong phòng có nhiều ánh sáng hoặc có màu trắng, trẻ sẽ chớp mắt liên tục nhằm bảo vệ mắt trước ánh sáng mạnh. Chân cong. Một số trẻ sinh ra chân bị cong là do khi ở trong bụng mẹ, chân bé để ở tư thế không bình thường. Nhưng sau khoảng một tuần, chân bé sẽ duỗi thẳng ra được.
Nháy mắt với những tiếp xúc. Mặc dù mới chào đời chưa đến 1 tuần nhưng trẻ cũng có phản xạ trước những tiếp xúc vào cơ thể, đặc biệt là hơi ấm từ vòng tay của cha mẹ. Nhiều nghiên cứu đã cho kết quả giống nhau rằng: cử chỉ âu yếm, ôm ấp con trong vòng tay của cha mẹ vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.
Trong tuần đầu tiên, các dây thần kinh khứu giác của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm. Mùi của cơ thể người mẹ chính là mùi đầu tiên mà trẻ nhớ được và biết rằng đây chính là người làm cho trẻ no, làm cho trẻ thấy thoải mái, hạnh phúc và an toàn.