Nếu bé thích tìm hiểu, tại sao đôi khi bé ngừng lại để tìm kiếm tôi?

Cũng vậy, các bà mẹ thường có khuynh hướng vô cùng lo âu về sự thành tựu của đứa con đầu lòng của mình, trong lúc đó, các đứa con kế tiếp thì bớt căng thẳng hơn. Điều này cũng có thể biện minh cho sự thành công của những đứa con đầu lòng và ít chú trọng đến các bé kế tiếp.
Tuy nhiên, nếu bạn thấy bé có sự phát triển về một nét mà bạn không thấy có tính cách đặc biệt, và một số người quy điều này cho sự kiện rằng đây là đứa con đầu lòng, đứa con giữa, hoặc đứa con của gia đình, thì hãy nhớ rằng điều đó có thể là kết quả của một hành vi nào đó của bạn mà có thể dễ bị biến đổi.
Nếu bé thích tìm hiểu, tại sao đôi khi bé ngừng lại để tìm kiếm tôi?
Đôi khi, bé sẽ mệt mỏi về những tìm hiểu và bé sẽ tìm kiếm bạn để thoải mái hơn. Tuy nhiên, việc tiếp cận bạn sẽ do một trong ba lý do chính: Thứ nhất là bé bị đau hoặc cần sự thoải mái, chẳng hạn như bé đặt tay vào thanh cửa ra vào và muốn bạn hôn bé và làm cho bé đỡ đau hơn. Lý do thứ hai là bé bắt đầu đòi hỏi một cách tha thiết về sự giúp đỡ của người lớn, chẳng hạn như bé muốn đẩy các thau lại với nhau hoặc để riêng các thau ra, và lần sau thì bé đẩy nó chung lại, bé có thể đẩy rời ra. Và lý do thứ ba là lúc bé đã có một khám phá mới và muốn chia sẻ những thích thú với người khác, chẳng hạn như bé có thể tìm được miếng kẹo cao su đầy bụi đã nhai vứt ở dưới ghế dài, và bé có thể vô cùng thích thú đã tìm ra được. Đồng thời một khi bé muốn có bất cứ thứ gì ở bạn, bạn có thể tiếp tục đáp ứng cho bé. Kết quả là phần lớn các trao đổi ấy sẽ diễn ra tương đối ngắn.
Bé khó chịu trong khi không có những vấn đề gì xảy ra nhưng khi tôi rời bé, bé trở nên bối rối. Điều này có nghĩa là bé không an tâm phải không?
Đúng thế nhưng có thể chỉ là một phần thôi. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng trong thời kỳ này cảm giác gắn bó đối với bạn rất mạnh là không được trọn vẹn. Một khi bé cảm thấy tự tin về sự gắn bó ấy, bé sẽ không ngần ngại là bắt đầu xa bạn. Tuy nhiên, khi bạn thử cách xa bé, bạn sẽ gây nên cho bé sự chú ý. Mặc dù sự kiện liên quan dường như làm cho bé hốt hoảng, nó cũng chỉ là tạm ứng tạm thời.