May lưng quần

Dài quần
Ngang eo
Ngang gối
Ngang mông
Ngang ống
AB: dài thân sau = dài thân trước = 60 cm.
AC: hạ đáy sau = hạ đáy trước + 1 cm = 18 cm.
Vẽ đường vòng đáy thân sau
AA1 = 1 cm.
A1A2: ngang eo sau = ¼ Ve + 3 cm luồn thun = 16,5 cm.
Cc1: ngang đáy = ngang đáy trước + 1/10 Vm = 18 cm + 6 cm = 24 cm.
C1C2 = 1/10 Vm = 6 cm.
Vẽ cong vòng đáy giống quần short.
Vẽ ống quần
Đường CD1B1 vẽ giống thân trước.
D2 B2 cách D2 B2 của thân trước 4 cm. đoạn C1D1 vẽ cong 1 cm.
Cách cắt
Giống cách cắt thân trước.
Nẹp lưng
Cách vẽ
AB: bề dài = ½ Ve + 1 cm.
AC: bề cao = 3 cm (tùy ý)
BB1: 2 cm. kẻ B1B3 vuông góc B1O. vẽ cong B1O và B3O1.
Cách cắt
Cắt 4 miếng vải ngoài và 2 miếng vải lót chừa đều 1 cm chung quanh.
Quy trình may
May ben thân trước.
May túi (nếu có)
Ráp hông quần
Ráp ống quần
Ráp đáy quần từ trước vòng ra sau
May nẹp lưng có kết thun ở lưng thân sau.
Lên lai quần.
Váy xếp ly
Cách vẽ và cắt
Chiều rộng váy = số đo vòng eo x 3 (tùy ý)
Chiều dài váy = Dv – đáp lưng.
Cắt 4 miếng đáp lưng giống quần short có kích thước:
Chiều dài: ½ Ve + 1 cm gài nút.
Chiều rộng: 4 cm (sau khi may xong có bản 2,5 cm).
Quy trình may
May ráp đường sườn váy
Lên lai váy
Xếp các ply cho vừa với vòng eo.
Lược cho các nếp vải nằm êm.
May lộn miếng đáp lưng.
May nối váy vào đáy lưng.
Váy xòe tròn
Cách vẽ và cắt
AB =ve/6 + 4 cm.
AB: dài váy = 35 cm (tùy ý)
Cắt 4 miếng đáp lưng có kích thước:
Chiều dài : ½ ve + 1 cm gài nút.
Chiều rộng : 4 cm (sau khi may xong có bản 2,5 cm)
Quy trình may
May lộn nẹp lưng
May ráp sườn váy
May đường dằn vòng theo vòng eo của váy
Rút dún đường vừa may cho vừa với vòng eo.
May ráp nẹp lưng vào váy.
Lên lai váy.
Các kiểu y phục trẻ em
Áo tay phồng lửng, ráp đô
Cách vẽ và cắt
Cách vẽ
Vẽ từ dạng áo ngắn căn bản. vẽ đô áo ở thân trước
Thân sau vẽ đường xẻ ở thân sau dài 6 cm.
Tay áo lửng tới ngang bắp tay, rút dún nách tay và cửa tay.
Vẽ bèo dún ở lai áo cao 6 cm.
Cách cắt
Thân trước và thân sau vải xếp đôi
Cách may
Vong