Đáp lưng

Chiều dài đáp lưng = số đo vòng eo.
Chiều rộng đáp lưng = 8 x 3 = 24 cm.
Cách cắt
Thân áo
Thân trước cắt vải gấp đôi.
Thân sau chừa 1 cm đường may dây kéo.
Váy
Cắt 2 miếng cho thân trước và thân sau, chừa thêm 6 cm dọc theo chiều dài váy để rút dún.
Cắt 5 dây bèo dún rộng 10 cm và dài gấp 3 lần đường may trên váy (thân trước và thân sau)
Cách may
May thun vào mặt trong của đường ngang ngực thân trước
May bèo dún vào mặt ngoài của đường ngang ngực.
May ráp đường sườn thân trước và thân sau.
Xếp ly trên miếng đáp lưng để chiều rộng đáp lưng còn lại 8 cm.
May cố định các đường xếp ly và ráp đáp lưng vào thân váy: đường nối đáp lưng nằm ở đường giữa thấn au.
Ráp dây kéo vào thân áo, dây kéo dài đến hết miếng đáp lưng.
Ráp đường sườn váy thân trước và thân sau.
May rút dún các dây bèo vào thân váy.
Ráp váy vào thân áo.
Bộ áo ngắn, tay phồng đứng, váy xòe
Cách vẽ và căt
Cách vẽ
Thân áo
Dựa vào cách vẽ áo căn bản
Tay phồng đứng, cửa tay phồng
Vẽ từ dạng tay áo căn bản, điều chỉnh một số chi tiết:
Phần ngang nách rộng thêm 4 cm.
Hạ nách thêm 4 cm.
Váy xòe
CA: ngang eo = ¼ ve + 10 → 20cm.
Cách cắt
Thân áo
Thân trước chừa 4 cm đinh nút
Thân sau cắt vải gấp đôi.
Tay phồng đứng
Cắt theo canh vải xuôi
Váy xòe
Đường AB là đường vải gấp đôi.
Cắt theo canh vải xéo.
Cách may
Cách may ráp áp giống cách may áo căn bản.
Lưng váy may luồn thun bản nhỏ.
Áo đầm liền thân rút dún
Vẽ từ dạng áo đầm liền thân căn bản. đường giữa thân sau là đường vải gấp đôi, do đo không có đường gài bút và đinh áo.
Thân trước vẽ rộng thêm (tùy ý) để rút dún ngang ngực.
Miếng đáp trên ngực và dây vai được may 2 lớp.
Bộ áo lửng, váy xếp ly
Cách vẽ và cắt dựa vào dạng áo ngắn căn bản bé gái, có vẽ phần vai chồm và kiển bâu đanton (đăng – ton) như sau:
Thân trước
EE1 = 1,5 cm.
HH1 = 1,5 cm. vẽ hạ đường sườn vai E1H1.
FF1: ve áo = 2 cm (tùy ý). Vẽ vòng cổ E1FF1.
Lai áo: từ lai áo căn bản giảm 8 → 10 cm. vẽ lại lai áo.
Thân sau
EE1 = 1,5 cm.
HH1 = 1,5 cm. vẽ nâng đường sườn vai E1H1
Cách vẽ và cắt tay áo tương tự như tay áo căn bản.
Bâu áo
Vẽ và cắt bâu áo như bâu áo đăng – ton bé trai.