Cách viền

May nối theo hai mép đường xẻ, viền nẹp to, vải nẹp canh xuôi, vải nẹp viền thẳng, không bị vặn.
Đặt vải viền úp vào thân áo:
Nếu muốn vải viền ở bề mặt để trang trí nền áo thì ta đặt mặt phải vải viền áp vào bề trái áo.
Nếu muốn giấu vải viền vào bề trái áo thì ở giai đoạn này ta đặt mặt phải của vải áp vào mặt phải của áo.
May nối theo hai mép đường xẻ. đường may có dạng chữ V (tại điểm P chỉ còn một mũi chỉ) (hình a)
Cắt xẻ cùng lúc hai lớp vải áo và vải viền theo đường vẽ.
Lật vải viền sang mặt bên kia của áo, gấp mép còn lại của vải viền và may đường sát mép vải (hình b).
Yêu cầu kĩ thuật:
Đường may thẳng, không nhăn vải.
Đường xẻ có dạng chữ V cân đối hai bên.
Các lớp vải phẳng, không nhăn vải ở đỉnh nhọn.
Lưu ý: có thể may dằn lên vải viền nhiều đường song song để trang trí.
Đường xẻ khít, nẹp viền bọc mép (nẹp cơi)
Kiểu viền này có hai mép nẹp viền nằm khít với nhau. Vải viền nổi trên bề mặt áo. Có hai cách viền bằng vải canh xuôi và viền bằng vải canh xéo.
Viền nẹp to, vải nẹp canh xuôi
Cách vẽ và cắt
Cắt đường xẻ trên thân áo: xẻ ở đường giữa thân trước áo:
Độ dài OP tùy ý.
PQ phần nhọn bằng 2 cm.
OO1 = PP1: bề rộng đường xẻ khoảng 4 cm.
Vẽ nối O P Q O1 P1, cắt bỏ vải theo đường này.
Cắt vải nẹp viền
Chiều rộng khoảng 8 cm.
Chiều dài dài hơn OP khoảng 5 cm.
Cắt 2 miếng vải nẹp, nếu vải mỏng ta có thể cắt thêm hai miếng lót.
Cách viền
Đặt bề mặt vải viền úp vào bề mặt thân áo, mép vải viền và mép đường xẻ trùng nhau.
May nối cách mép đường xẻ 1 cm và may từ O xuống khỏi P khoảng 1 cm.
Cắt xéo góc tại P và tại Q.
Lật vải viền sang bề trái áo, gấp vải viền sao cho hai nếp gấp ở hai bên khít nhau tại trục giữa.
Gấp mép còn lại của nẹp viền và may tra lật đè mí.
Lật thân áo lên, may dính đoạn PQ của thân áo với nẹp viền để tạo mũi nhọn.
Yêu cầu kĩ thuật:
Đường may thẳng, không nhăn vải, không bị tưa chỉ ở các góc.
Hai mép nẹp viền nằm khít nhau.
Vải nẹp viền thẳng, không bị vặn.
Viền nẹp nhỏ, vải nẹp canh xéo
Cách vẽ và cắt
Cắt đường xẻ trên thân áo
Đoạn OP dài tùy ý
OO1 = OO2 = 0.5 cm
Vẽ nối O1PO2. Cắt xẻ theo đường OP.
Cắt vải viền
Chiều dài = 2 OP
Chiều rộng = 2.5 cm.
Cách viền.
May bọc mép đường xẻ theo đường liên tục từ O1→ P → O2.