Cách thông thường nâng cao dinh dưỡng

Cách thông thường nâng cao dinh dưỡngLàm vườn
Làm ruộng bậc thang để chống sói mòn
Quay vòng vụ
Mỗi vụ trồng một loại màu đẻ làm cho đất được tốt hơn, thí dụ các loại màu khác nhau, lạc, hay cây có hạt. Năm nay trồng ngô, sang năm trồng đậu.
Còn nhiều cách khác nâng cao dinh dưỡng
Tưới nước cho ruộng
Nuôi cá
Nuôi ong
Phân bón tự nhiên
Bảo quản lương thực tốt hơn
Thông qua kế hoạch hoá gia đình
Làm việc theo hướng dẫn cân bằng dân số và đất đai
Là nhân viên y tế cần làm tất cả mọi việc để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của trẻ em. Nếu như những nỗ lực của mình số trẻ em chết giảm đi thì bạn cũng phải xem xét điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của cộng đồng và những đứa trẻ sẽ ra đời như thế nào. Ít tử vong hơn có nghĩa là dân số sẽ nhiều hơn. Đồng thời điều này cũng có nghĩa là sẽ đói vì đất đai chỉ có thể nuôi dưỡng được một số người nhất định.
Sự tăng dân số trong làng có thể chưa gây đói trong một thời gian nếu người ta sử dụng đất tốt hơn, do đó có thể tạo ra nhiều thức ăn hơn. Nhưng nếu các bậc cha mẹ vẫn còn muốn có nhiều con và rồi đến lượt con cái của họ cũng lại muốn đẻ nhiều thì sẽ đến lúc không có đủ đất đai và thực phẩm cho mọi người.
Thật đáng buồn nếu như việc phòng ngừa cái chết của trẻ em ngày nay lại còn có nghĩa là nạn đói trong tương lai. Vậy mà điều đó có thể xảy ra nếu như các bậc cha mẹ tiếp tục muốn có nhiều con và vẫn đang thấy ở nhiều nơi trên thế giới.
Có thể một trong những việc quan trọng nhất của bạn là giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc hạn chế sinh đẻ. Điều này càng đặc biệt đúng khi nhiều người không có đủ đất để nuôi sống gia đình họ.
Chương 20 sẽ cung cấp những thông tin về các biện pháp kế hoạch hoá gia đình khác nhau. Bạn hãy tìm ra những biện pháp có thể thực hiện được tại địa phương của bạn và biện pháp nào được mọi người thích hơn. Hãy hỗ trợ thông tin và phương tiện cho các bậc cha mẹ và các nữ hộ sinh ở địa phương.
Mọi người sẽ thường xuyên đến hỏi bạn về những vấn đề sức khỏe liên quan đến việc có nhiều con. Khi gặp một người mẹ đã có nhiều con và trông rất mệt mỏi, xanh xao hoặc không có sữa cho con bú, hay nhìn thấy một đứa trẻ được nuôi dưỡng kém, hoặc có những dấu hiệu của gia đình đông con và nghèo khổ, bạn hãy thảo luận với người bố, người mẹ về kế hoạch hoá gia đình. Thường là một người mẹ dù không muốn có thêm một đứa con nữa cũng không nói ra điều này chừng nào bạn không hỏi.