Cách cắt

AD: hạ đùi = dài áo + 10 cm = 37 cm.
DI = ½ DB + 1 cm = 7 cm.
IJ =1/2 IB = 3 cm.
AE = giống áo tay thường.
AF = giống áo tay thường.
AG = giống áo tay thường.
CC1 = ¼ Vn + 3,5 cm.
DD1 = CC1 = 5 cm.
II1 = 5 cm. BB1 = 5 cm.
Cách cắt
Vòng cổ trước chừa 0,5 cm.
Sườn vai, vòng nách chừa 1 cm.
Đáy quần chừa 3.5 cm.
Vòng cổ sau chừa 2 cm.
Đường nối thân sau chừa 1,5 cm.
Vải viền rộng 2 cm, dây cột rộng 3 cm.
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải.
May viền bọc mép vòng nách áo.
May ráp sườn vai: áp dụng đường may can rẽ.
May viền bọc mép vòng cổ áo từ trước ra sau. Khi may viền ở thân sau thì đạt dây cột vào giữa đoạn vòng cổ áo.
May ráp đường giữa thân sau: áp dụng đường may can rẽ.
May mí gấp mép hoặc viền bọc mép vòng ống.
May gấp mép đáy quần.
Làm khuy, kết nút ở đáy quần.
Áo liền quần tay cánh tiên
Dạng áo liền với quần phồng và có cài khuy ở thân sau
Tính vải
Vải khổ 0,9 m: 1 lần chiều dài chung + 20 cm vải viền và bèo dún.
Cách vẽ
Cách vẽ tương tự áo liền quần sát nách
Hạ cổ thân sau = 2 cm.
Tay áo cánh tiên: 5 cm x 20 cm.
Bèo dún bâu áo: 5 cm x 30 cm.
Cách cắt
Cách cắt tương tự như áo liền quần sát nách. Đường gài nút chừa 3 cm.
Quy trình may
Vắt sổ các mép vải.
May rút dún tay áo và bâu áo.
May ráp sườn vai.
Ráp tay áo vào bâu áo.
Thân áo và lớp vải viền
May ráp đường giữa thân sau
May vòng ống quần.
May gấp mép đáy quần.
Làm khuy, kết nút ở đáy quần.
Áo liền quần tay dài, bâu lá sen
Dạng áo liền với quần dài, cài khuy phí sau và có dây cột ngang eo
Tính vải
Vải khổ 0,9 cm: 2 bề dài chung + 20 cm vải viền
Cách vẽ (minh họa cho bé 12 tháng đến 18 tháng tuổi)
Thân trước
AB là đường vải gấp đôi
AB: dài chung = dài quần + dài áo = 63 cm.
AE: vào cổ = 1/5 Vc + 2 cm = 7 cm.
AF: hạ cổ = 1/5 Vc = 5 cm.
AC: hạ ngực = ¼ Vn + 1 cm = 13 cm.
AD: hạ đáy quần = 2/3 AB + 2 cm = 44 cm.
EG dài tay = 30 cm.
GH: cửa tay = 12 cm.
CC1: ngang ngực = ¼ Vn + 5 cm cử động = 18 cm.
DD1 ngang đáy = CC1 – 1 cm = 17 cm.