Các phương pháp giáo dục mới

Ngày mai mẹ lại tới với Bé và ở lâu hơn nhưng tìm cách đứng xa hơn để Bé làm quen dần với cô giáo và các bạn. Sau ít ngày như thế Bé sẽ quen dần và không theo mẹ nữa. Đôi khi sự thiếu cương quyết của mẹ làm Bé khóc, thay vì đưa Bé tới trường rồi trở về Mẹ lại quyến luyến dặn dò mãi đến một lúc nào đó Bé sực nhớ rằng mình Bé xa mẹ và lo sợ nghi ngờ có lẽ những chuyện chẳng lành sẽ xảy ra khi xa mẹ nên khóc lóc đòi theo mẹ. Phải kiên nhẫn và giảng giải cho Bé hiểu và nên nhờ ba đưa Bé đi học. Lúc đầu chỉ nên để cho Bé học một buổi mà thôi. Nếu thấy Bé ưa thích và không có gì trở ngại cho sức khỏe của Bé thì có thể cho Bé đi ngày hai buổi.
Mục đích của các phương pháp giáo dục mới căn cứ vào ba nguyên tắc là khêu gợi hứng thú của trẻ nhỏ, gây cho chúng nhiều sáng kiến và giúp chúng ngày càng ưa học hỏi. Những nguyên tắc trên áp dụng tùy theo từng giai đoạn tiến triển tinh thần của trẻ nhỏ. AUGUSTE COMTE đã cho rằng tinh thần trẻ nhỏ biến chuyển theo ba trạng thái:
Trạng thái vật thần (État Fétichiste): trẻ nhỏ tưởng tượng mọi vật đều có tinh thần giống người như là khi vấp té thì chúng đập đất để trừng trị.
Trạng thái siêu hình (État Métaphysique) : trẻ nhỏ không lầm lẫn như trên nữa nhưng chưa hiểu biết về sự vật một cách rõ ràng xác đáng.
Trạng thái thực nghiệm (État Positif): Trẻ đã khôn lớn và biết nhận định rõ ràng mọi sự vật.
ADOLPHE-FERRIÈRE thì cho rằng tinh thần trẻ nhỏ tiến triển theo bốn thời kỳ ở một đứa trẻ lành mạnh:
Thời kỳ ấu trĩ (sơ sanh đến 6 tuổi): trẻ có nhiều cảm giác vì các giác quan đang thời kỳ phát triển.
Thời kỳ thiếu niên (6 đến 12 tuổi): Trẻ ưa mô phỏng, thích bắt chước.
Thời kỳ thanh niên (12 tới 18): Trực giác bắt đầu phát triển.
Thời kỳ trưởng thành (18 tới 24 tuổi) đã có đủ năng lực để suy nghĩ và phán đoán.
Căn cứ vào những nguyên tắc trên, những phương pháp giáo dục mới được đặt ra rất nhiều nhưng ở lớp Mẫu giáo và tiểu học phương pháp được áp dụng nhiều nhất là phương pháp Montessori, Décroly và Auđemars – Lafendel. Tưởng cũng nên nói qua những đặc tính của mỗi phương pháp trên để quý vị phụ huynh tùy nghi mà lựa chọn:
Phương pháp Montessori: Nữ Bác sĩ Ý Maria Montessori chuyên về thần kinh là một nhà tâm lý học