Các kiểu đường may

Yêu cầu các mép vải bằng nhau, yêu cầu đường may chặn hai bên cách đều đường may nối rẽ, đường may thẳng không nhăn vải.
May can (may nối)
Đặt 2 mặt phải của vải úp vào nhau, sắp đều mép và may cách đều theo quy định.
Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải
May can lật
Thực hiện giống như may can, sau đó ta lật mép vải về một phía
Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, lật vải sát đường may
May can lật đè
Thực hiện giống như may can lật, sau đó may một đường chỉ đè lên các mép vải lật
Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng không nhăn vải, hai đường may cách đều nhau
May can rẽ
May giống như can lật, sau đó ủi rẽ mép vải sang hai phía
Yeu cầu các mép vải bằng mí, đường may thẳng không nhăn vải, rẽ vải sát đường may
May can rẽ chặn hai bên
Sau khi may can rẽ, úp mặt trái vải xuống may chặn hai bên
Yêu cầu đường may chặn hai bên cách đều đường may nối rẽ
May can gấp mép
Gấp mép vải vào bề trái khoảng 0,7 cm, đặt chồng lên mặt phải của lớp vải thứ hai và may một đường đè lên sát mí nếp vải gấp
Yêu cầu đường may mí cách đều nếp vải gấp, đường may thẳng không nhăn
May cuốn đè mí (may ép)
Đặt hai bề trái vải úp vào nhau, mép vải dưới dư hơn mép vải trên khoảng 0.7 cm. sau đó gấp mép vải dưới lên ôm sát mép vải trên và may đường thứ nhất cách mép vải độ 1 mm. sau đó trải lớp vải dưới bên phía bên kia đối xứng với lớp vải trên qua đường nối, may đường thứ hai đè lên sát mí nếp vải gấp
Yêu cầu hai đường may song song nhau bám sát mí, đường may thẳng không nhăn, vải không bị vặn, không cộm
May lộn một đường
Đặt hai mặt phải vải úp vào nhau, may một đường cách đều mép vải. lộn vải đưa mặt phải của vải ra ngoài
Yêu cầu đường may thẳng không bị vặn ứng dụng đường may lộn một đường để may lộn cổ áo, nẹp áo, manchette… may lộn hai đường đặt hai mặt trái của vải úp vào nhau, sát bằng mép và may đường thứ nhất cách đều mép vải 0.3 cm. xén gọn mép vải, lộn vải đưa mặt trái của vải ra ngoài và may đường thứ hai cách nếp gấp của vải khoảng 0.5 cm. yêu cầu các lớp vải bằng nhau, đường maty thẳng không nhăn, không bị vặn, không lộ sợi ứng dụng may lộn hai đường để may đường vòng nách, đáy quần lưng thun … may mí ngầm (may gấp mép)
gấp mép vải vào mặt trái lần thừ nhất khoảng 0.7 cm, gấp thêm một lần nữa to theo quy định (bản lai), may một đường sát mí nếp vải gấp yêu cầu đường may thẳng đều, mép vải nằm êm không bị vặn ứng dụng đường may mí ngầm đề may đường lai áo, lai quần, lai tay …