Các cách giúp bạn thân thiết với cộng đồng hơn

Các cách giúp bạn thân thiết với cộng đồng hơnThăm lớp học
Làm việc với giáo viên trường làng để khuyến khích các hoạt động liên quan đến sức khỏe thông qua trình diễn và diễn kịch. Cũng có thể mời các nhóm sinh viên đến trung tâm y tế. Trẻ em không những học nhanh mà còn có thể giúp đỡ bằng nhiều cách. Nếu bạn tạo điều kiện cho trẻ thì các em sẽ trở thành một nguồn lực quí báu.
Gặp gỡ vì sức khoẻ bà mẹ và trẻ em
Đặc biệt quan trọng là những phụ nữ có thai và các bà mẹ có con nhỏ (dưới 5 tuổi) cần được thông báo đầy đủ về các nhu cầu sức khỏe của họ và con cái họ. Việc đến trạm y tế thường kỳ là những cơ hội để kiểm tra sức khỏe và học tập. Các bà mẹ phải giữ gìn phiếu sức khỏe của con cái và hàng tháng đưa con đến cân. Những người mẹ hiểu biết về biểu đồ thường tỏ ra tự hào là con họ ăn uống và phát triển tốt. Họ có thể học để hiểu, kể cả những người không biết đọc. Bạn có thể giúp huấn luyện những người mẹ này tổ chức và hướng dẫn các hoạt động đó.
Thăm nhà dân
Hãy đi thăm hỏi chân tình các nhà dân, đặc biệt các gia đình có những vấn đề đặc biệt, những người không hay đến trạm y tế hoặc những người không tham gia vào các hoạt động của nhóm. Nhưng hãy tôn trọng người dân. Nếu bạn đến thăm không chân tình thì không nên đến trừ khi các em bé hay những người không được ai bảo vệ gặp nguy hiểm.
Các cách chia sẻ và trao đổi ý kiến trong nhóm
Là nhân viên y tế bạn sẽ thấy rằng thành công của bạn trong việc nâng cao sức khỏe của người dân sẽ phụ thuộc vào kỹ năng giàng của bạn nhiều hơn là vào kiến thức y học và kỹ thuật của bạn. Chỉ khi nào cả cộng đồng tham gia và cùng nhau làm việc thì những vấn đề lớn mới có thể được giải quyết. Người ta không học được nhiều từ những điều mà họ được nghe. Người ta học qua suy nghĩ, cảm nhận, thảo luận, nhìn và cùng nhau làm việc.
Như vậy, giáo viên tốt không phải là người ngồi sau bàn và nói cho mọi người nghe. Giáo viên tốt là người nói và cùng làm việc với mọi người. Người giáo viên giúp người khác suy nghĩ rõ ràng về nhu cầu của họ và tìm cách thích hợp để đáp ứng nhu cầu đó. Người giáo viên luôn luôn tìm mọi cơ hội để chia sẻ các ý kiến một các cởi mở và chân tình.
Việc quan trọng nhất bạn có thể làm với tư cách là nhân viên y tế là làm cho mọi người nhận ra khả năng của chính mình để giúp họ tự tin.