Bộ Pijama bé trai

May lớp vải dưới của bâu áo vào vòng cổ thân sau.
Lược cả 2 lớp vải bâu dính vào vòng cổ thân trước, sao cho thân bâu trùng với điểm F của thân áo.
May miếng đáp ve vào thân áo
Đặt bề phải miếng đáp ve úp vào bề mặt thân áo.
May can theo đường vòng cổ thân trước vào ve áo EF1M (may kẹp luôn cả phần bâu áo đã lược dính với thân trước).
Lộn miếng đáp ve sang bề trái thân áo.
May dính đường MQ của miếng đáp ve vào đinh áo.
May hoàn tất bâu áo vào đáp ve
Nhắp bâu áo tại điểm E của thân áo.
Gấp mép lớp vải trên của bâu áo vào vòng cổ thân sau: áp dụng đường may tra lật đè mí.
Gấp mép đường EP của miếng đáp ve và may (hoặc vắt) vào đường sườn vai áo.
May hoặc vắt đường PQ của đáp ve vào thân áo.
Bộ Pijama bé trai
Cách đo
Giống áo tay ráp căn bản bé trai
Cách tính vải
Thân trước
Vì áo có đường giao khuy lệch một bên, do đó ta vẽ và cắt riêng từng bên thân.
Thân bên trái
Từ biên vải đo vào 3 cm đinh + 2 cm phần chồm qua phải. vẽ nguyên vòng cổ thân trước nằm trên thân bên trái.
AE: vào cổ = 1/5 Vc.
AF: hạ cổ = 1/5 Vc + 0,5 cm.
Các phần còn lại vẽ giống áo tay ráp căn bản.
Thân áo bên phải
Từ biên vải đo vào 3 cm đinh áo, vẽ phần còn lại của thân trước bên phải (sườn vai, vòng nách, sườn áo, lai áo) giống thân trước bên trái.
Cách cắt
Cắt chừa đường may giống áo tay ráp căn bản bé trai.
Thân sau
Vẽ và cắt giống áo tay ráp căn bản bé trai
Tay áo
AB: dài tay = Dt (tay dài).
Vẽ vòng nách giống áo tay ráp căn bản.
Quy trình may
Vắt sổ mép vải các chi tiết bán thành phẩm.
Ráp sườn vai: áp dụng đường may can lật.
Viền đinh áo: áp dụng đường may mí ngầm có cặp vải trang trí.
Viền cổ áo: áp dụng may viền gấp mép có cặp vải trang trí.
Ráp sườn thân: áp dụng đường may can rẽ.
May tay áo:
Lên lai tay: áp dụng may viền gấp mép có cặp vải trang trí.
Ráp sườn tay: áp dụng đường may can rẽ.
Ráp tay vào thân áo: áp dụng đường may can lật.
Lên lai áo: áp dụng đường may mí ngầm.
Làm khuy, kết nút.
Hoàn chỉnh sản phẩm: cắt chỉ thừa, giặt, ủi…
Quần đáy giữa lưng thun
Cách đo, vẽ, cắt, may giống quần đáy giữa lưng thun bé gái
Quần âu ngắn (short)
Cách đo
Dài quần (Dq): đo từ ngang eo xuống phủ mông.