Bộ áo tắm bé gái

Cách đo
Giống quần short căn bản
Cách vẽ và cắt
Cách vẽ
Từ cách vẽ dạng quần short căn bản, thêm phần vẽ yếm quần ở thân trước.
AB = 3 cm.
A1B1 = 5 cm. vẽ nối BB1 là đường ráp yếm.
A1C = 5 cm.
CD = 12 cm.
DD1 = 8 cm.
D1D2: rộng dây vai = 3 cm.
Vẽ cong CD1 và AD2.
Thân sau và túi quần vẽ như quần căn bản.
Cách cắt
Phần yếm cắt 2 miếng có đường đinh nút.
Phần quần cắt 2 miếng thân trước và 2 miếng thân sau như quần căn bản.
Dây quần: cắt 2 dây dài 40 cm → 50 cm, rộng 7 cm (sau khi may xong có bản rộng 3 cm).
Quy trình may
May túi quần vào thân trước.
May ráp đáy thân trước.
Ráp yếm vào thân trước
Ráp sườn quần
Ráp sườn ống
Ráp vòng đáy thân sau
May nẹp lưng thân sau, kẹp dây quần vào miếng nẹp lưng.
Lên lai quần, may vắt bìa yếm.
Áo đầm ráp chân ngực thân dún, tay lở
Cách vẽ và cắt tương tự như áo ráp chân ngực, cổ vuông tim, chỉ khác phần váy cắt theo canh vải xuôi và có phần thêm để rút dún.
Tay lở
AB: dài tay (vải gấp đôi)
AC: cửa tay.
BC: nách tay = vòng nách trên thân áo – 2 cm.
Áo đầm ráp chân ngực, cổ vuông tim
Cách vẽ và cắt
Cách vẽ
Vẽ từ dạng áo ngắn căn bản
Cổ vuông tim: vẽ từ dạng cổ vuông, đánh cong cạnh dưới của vòng cổ.
Từ đường ngang ngực hạ xuống 10 cm là đường chân ngực
(đường ráp thân áo và váy)
Phần lai váy vẽ rộng tùy ý.
Tay phồng.
Cách cắt
Phần áo cắt theo canh vải xuôi, phần váy cắt theo canh vải xéo.
Đường giữa thân sau là đường vải gấp đôi.
Cách may
Thân áo phía trước xẻ giữa và may nẹp viền nằm chồng lên nhau.
Viền chỗ xẻ: may theo kiểu đường xẻ kín nẹp viền nằm chồng lên nhau.
Bộ áo tắm bé gái
Quần slip
Cách đo tương tự như quần phồng trẻ sơ sinh.
AB: dài quần = số đo.
AC: ngang mông: ¼ vm + 1 cm → 2 cm.
AD: hạ ống = ½ AB
BE: đáy quần = 4 cm.
Cách cắt và cách may tương tự như cách cắt và may quần phồng trẻ sơ sinh.
Áo
AB là đường vải gấp đôi
Dây buộc sau lưng dài 25 cm
Dây buộc qua cổ dài 20 cm.
Phần hình chữ nhật ABCD may 2 lớp có may dằn đoạn thun trên đường AB để rút dún trước ngực.
Váy
Vẽ và cắt theo kiểu váy xòe
AB: chiều dài váy = số đo
AC: lưng váy = ¼ vm + 10 cm rút dún.
Cắt 2 miếng AB là đường vải gấp đôi.