Bé thường khóc om sòm làm cho người khác bực mình

Bỗng nhiên bé bắt đầu từ chối tiếp cận với bất cứ ai khác ngoài tôi kể cả với bà nội bé. Điều này có bình thường không?
Nếu bé không có mẹ ở đây thì chúng sẽ rất sợ không dám tiến gần để tìm hiểu thế giới của nó vì nó thiếu sự tin tưởng; thay vì chúng cần phải thử thiết lập một cầu nối tình cảm đối với những người thân thiết trong đời sống của chúng.
Sự kiện mà bé rất muốn tự tiến ra xa cũng có nghĩa là cầu nối giữa bé đối với bạn rất mãnh liệt khi bạn đi vắng. Tuy nhiên, về phương diện này, sự tạo nên cầu nối đặc biệt này đang còn một thời gian dài để hoàn chỉnh. Do đó, khi bé chắc chắn rằng bé tự lần ra xa, bé cũng không dám ra xa trong thời gian dài.Và khi bé chắc chắn là muốn khám phá ra những gì mới thì chính bạn vẫn là mục tiêu mà bé thích nhất.
Bỗng nhiên bé bắt đầu từ chối tiếp cận với bất cứ ai khác ngoài tôi kể cả với bà nội bé. Điều này có bình thường không?
Các giai đoạn “lo sợ lạ lùng” trong thời kỳ sau sáu tháng tuổi rất là bình thường, mặc dù không hoàn toàn như thế. Khi các bé bắt đầu phát triển sự hiểu biết về xã hội chung quanh, chúng thích sống có bầu bạn và sẽ chấp nhận tiếp xúc với bất cứ ai. Tuy nhiên, bây giờ, vì các bé đang thiết lập cầu nối về tình cảm, các bé thường tập trung vào những người thân thích nhất trong đời sống của chúng – đặc biệt là đối với bố mẹ chúng. Đối với nhiều bé – nhưng không phải tất cả – vì muốn tập trung tình cảm cho một số người nên có sự loại trừ mãnh liệt đối với tất cả những người khác. Bé thường khóc om sòm làm cho người khác bực mình – chẳng hạn như ông bà nội – người sẵn sàng chấp nhận sự kiện này vài tháng trước đây. Cho dù bé có những kinh nghiệm hay không, những giai đoạn sợ hãi lạ thường này cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường. Trong mọi biến cố tình trạng thường giảm nhiều và có thể biến mất hoàn toàn khi bé đầy một tuổi.
Tôi nghe nói rằng gốc rễ của sự tự đánh giá được hình thành trước một tuổi. Điều này có đúng bay không?
Đúng thế. Điều mà bé đang nghĩ về mình đã đến từ hai nguồn – cái gi bé có thể làm được, và người khác nghĩ gì về những vấn đề bé làm được. Trong giai đoạn này bé phải trải qua một thời gian và nỗ lực trong việc bò, tập đứng dậy, tập đi, đi, v.v… Sau cùng bé đã thực hiện được một trong những công việc ấy, bé sẽ thực sự cảm thấy mệt mỏi về thể chất.