Bé sơ sinh có hiểu được mọi điều xảy ra cho nó không?

Bạn sẽ ngạc nhiên và vui sướng về những gì nó đã học để tự làm cho mình. Nhưng điều này đòi hỏi một thời gian dài đối với trẻ em để hoàn tất một mức độ độc lập có ý nghĩa thực sự từ các bà mẹ.
Có thể không. Tùy theo những nghiên cứu tốt nhất của chúng ta về sự tăng trưởng của trí tuệ con người, các trẻ sơ sinh rõ ràng là không có khả năng “suy nghĩ” hoặc “hiểu“. Chúng chỉ bắt đầu nhận thông tin qua các giác quan của chúng. Chúng không có kinh nghiệm để xử lý và tổ chức thông tin một cách có ý nghĩa. Do đó, chúng không có ý niệm về thời gian hoặc không gian và không có khả năng tự phân biệt chúng với thế giới xung quanh. Vì vậy, không có cách nào làm cho chúng “hiểu” điều gì đang diễn ra. Mặc dù bé bắt đầu tiếp thu những kinh nghiệm từ lúc mới sinh ra, nhưng sẽ cần nhiều tháng trước khi bé đạt được những gì mà chúng ta cho là “hiểu” đúng.
Con tôi học như thế nào trong những tháng đầu?
Việc học tập diễn ra thông qua tác động qua lại liên tục của hai chức năng chính – đồng hóa và thích nghi. Một mặt, trẻ nắm bắt liên tục, hoặc đồng hóa những yếu tố khác nhau trong môi trường của nó. Để làm điều này, trẻ sử dụng bất kỳ cấu trúc tinh thần nó có. Mặt khác, nó liên tục điều chỉnh, hoặc điều tiết những cấu trúc tinh thần để nó có thể nắm bắt nhiều thông tin hơn về môi trường của nó. Trong buổi ban đầu, những cấu trúc tinh thần của nó là nhưng phản xạ cơ bản được thực hiện sớm nhất. Mặc dù chúng khá sơ đẳng và không phối hợp nhưng chúng là những viên gạch xây dựng nên trí thông minh. Chúng cho phép bé bắt đầu quá trình thích nghi với ngoại cảnh. Và việc thích nghi với ngoại cảnh là điều học được sớm nhất. Ví dụ, một trong những phản ứng cơ bản của trẻ sơ sinh là bú. Trước tiên, bé sẽ bú một cách mạnh mẽ bất kỳ cái gì tiếp xúc với môi nó – có thể là núm vú mẹ hoặc ngón tay út của cha. Tuy nhiên, sau một tháng kinh nghiệm và thực tập như vậy, trẻ sẽ điều chỉnh phần nào phản ứng cơ bản ấy. Trẻ có thể vẫn bú bất cứ cái gì gần miệng nhưng khi được cho bú mẹ, nó sẽ có những thích nghi nhỏ với thân thể, đầu và môi nhằm mục đích tham gia tốt hơn quá trình bú.