Bé sẽ sử dụng thông tin đạt được qua kinh nghiệm

Khi các cử động làm cho tay nó ngang tầm nhìn, trẻ sẽ thích nhìn vào tay mình dần dần, trẻ sẽ nhận thấy có thể kiểm soát các cử động ấy với một phạm vi nhất định. Trẻ sẽ giữ tay trong miệng hoặc ngang tầm mắt trong thời gian lâu. Cuối cùng, trẻ có thể đặt hai tay vào nhau. Sau khi nhìn vào tay một lúc, trẻ muốn đưa tay vào miệng để có thể mút tay. Đây là dấu hiệu đầu tiên mà con bạn đã học được cách chủ động “làm” những gì mà trẻ “muốn”.
Các hoạt động phối hợp của con tôi sẽ như thế nào trong sáu tháng đầu?
Sau khoảng ba tháng tuổi, khi trẻ có thể kiểm soát tốt phần đầu của mình và sẽ trở nên tự do đối với phản xạ trương cơ cổ, và đã bắt đầu giãn các ngón tay ra, con bạn sẽ bắt đầu có những tiến bộ nhanh chóng trong việc đặt các giác quan của trẻ vào các cử động để cùng làm việc. Có lẽ điều đáng ghi nhận nhất là khả năng gây ấn tượng nhất mà trẻ sẽ thực hiện trong thời kỳ này là “sự cầm nắm”, hoặc nhìn để với tới. Vào khoảng từ bốn đến bảy tháng (điển hình khoảng năm tháng), các bé trở nên thạo cách sử dụng tay dưới sự điều khiển của mắt. Việc phối hợp các giác quan và cử động, cho phép không những cử động phức tạp hơn. Chẳng hạn như khi được sáu tháng tuổi, nếu bé nghe được gì bé sẽ nhìn ngay vào đấy. Một khi bé thấy được, bé sẽ tiến lại gần để nắm lấy. Một khi nó nắm được vật, nó sẽ đưa lên miệng và mút vào vật ấy. Nếu bạn xem xét những hoạt động cơ bản và không phối hợp của nó như thế nào khi mới sinh, bạn sẽ thấy trong thời gian ngắn như thế bé đã tiến bộ như thế nào.
Trẻ sẽ có khả năng nhớ những gì xảy ra cho nó trong thời này.
Con bạn sẽ ghi lại được những gì đã xảy ra, những điều này không phải giống như trí nhớ: Bé sẽ sử dụng thông tin đạt được qua kinh nghiệm để giúp nâng cao khả năng nắm bắt được nhiều thông tin. Trẻ sẽ có được nhiều sự liên tưởng tạo thành các thói quen, và nói cách khác là trẻ “học tập” ở một mức rất căn bản. Tuy nhiên, ở điểm này, ý thức của con bạn sẽ bị giới hạn nhiều về khái niệm không gian và thời gian.
Nó còn bị giới hạn cho đến khi khoảng hai tuổi để nó có thể “định hình” một số vật trong trí khi các vật ấy không có ngay trước mắt nó và không có khả năng lưu trữ hình ảnh về tinh thần trong một khoảng thời gian dài.