Bé sẽ bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu hơn là chơi với tôi không?

Mặc dù nó thường không đem lại niềm vui, loại hành vi này thực tế là một dấu hiệu của sức khỏe ở thời điểm này. Và mặc dù đôi khi khó khăn, bạn cũng hy vọng rằng nó sẽ bớt đi vào cuối thời kỳ này.
Bé sẽ bỏ nhiều thời gian đề tìm hiểu hơn là chơi với tôi không?
Càng về lâu càng tìm hiểu, bé sẽ dành nhiều thời gian cho bạn cũng giống như bé dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu. Sự hiện diện của bạn thường xuyên có ý nghĩa đối với kinh nghiệm của bé. Bé rất ít muốn rời bạn lâu. Hơn nữa đôi khi bé rời xa bạn để tìm hiểu và khám phá môi trường của bé rộng hơn, thỉnh thoảng bé sẽ ngoảnh lại nhìn bạn trong quá trình thực hiện những hoạt động đó và thử khởi đầu tác động qua lại trực tiếp nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không nên suy diễn rằng sự gia tăng tính độc lập của bé là một dấu hiệu của việc không để ý đến bạn. Do đó, còn nhiều thời gian để bé thích đùa với bạn một cách tuyệt đối. Sự cân bằng giữa những quan tâm có tính xã hội và không có tính xã hội với một số hoạt động giữa hai người là một dấu hiệu cho thấy sự khỏe mạnh tiến triển bình thường trong thời kỳ này.
Thứ tự sinh có ảnh hưởng đến hành vi không?
Qua nhiều năm các nghiên cứu đã cho thấy rằng thứ tự sinh cũng tạo nên nhiều nét khác nhau của hành vi. Chẳng hạn, các trẻ được sinh ra đầu tiên có khuynh hướng nói nhiều hơn các em của chúng, nhưng các em của chúng lại có tính cách độc lập hơn. Do đó, các trẻ được sinh ra đầu tiên dễ “thành công” hơn, nhưng các em của chúng ít bị stress hơn và thường được dễ chịu hơn. Đương nhiên các nhận định này không có tính chất chung nhất – luôn luôn có rất nhiều ngoại lệ. Tuy nhiên, vị thứ trong gia đình thường là một yếu tố gây khá nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa, các hiện tượng này không phải là không tránh được, nhưng đúng hơn đó là do kết quả của những lối nuôi trẻ khác nhau và các bà mẹ sẽ viện lẽ rằng họ đã nuôi các con họ theo cách hoàn toàn giống nhau, nhưng các nghiên cứu thì lại cho rằng thường không đúng như vậy. Điển hình là các bà mẹ thường bỏ ra ba lần mỗi ngày mỗi lần một vài phút để chăm sóc đứa đầu lòng cũng như đối với những đứa con sau. Điều này có thể giải thích về nhiều kỹ năng nói tốt hơn của những đứa con đầu lòng và tính độc lập lớn hơn của những đứa em của chúng.