Bé chỉ biết cái gì đang xảy ra hay bé cũng biết nó xảy ra như thế nào?

Cảm nhận được động tác vụt qua của một vòng rối. Bé sẽ biết được một số vật “cần phải lắc” “cần phải ném” một số khác “cần phải mút”. Bé cũng có thể học một số nguyên tắc về sự liên hệ hoạt động giữa các đồ vật chẳng hạn như cứng hơn, nhanh hơn, kêu to hơn, v.v…
Bé chỉ biết cái gì đang xảy ra hay bé cũng biết nó xảy ra như thế nào?
Đầu tiên bé không thể hiểu biết đúng đắn về nguyên nhân và kết quả. Tất cả những gì bé đã thực hiện bé sẽ thấy rằng hành vi của bé có một khả năng ảo thuật nào đó. Chẳng hạn bé có thể ghi nhận rằng đẩy mạnh vào cái nôi sẽ tạo nên những sự lay động và bé cứ làm như thế để thấy có sự lay động trở lại. Sau giai đoạn này bé có thể có được tri giác tốt hơn về nguyên nhân và kết quả. Do đó những hành động đơn giản được lặp đi lặp lại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau bé sẽ được học nhiều điều đáp ứng với những thách thức phức tạp. Ví dụ, trước kia, nếu bé thấy xuất hiện đồ chơi trên bàn bé không thể với tới, nay bé có thể bắt đầu được. Bé có thể vẫy tay hoặc đá bằng chân nhưng điều đó không có giá trị. Bây giờ bé có cơ hội tốt, bé có thể giẫm lên và kéo cái đồng hồ hoặc làm đổ các vật khác nếu bé với tay tới.
Bé có thể có những hành động “cố ý” không?
Theo ý nghĩa cơ bản nhất của từ này, bé có khả năng có hành động “cố ý”. Bằng cách sử dụng một vật để với lấy một vật khác, bé đang thể hiện là bé có khả năng giải quyết những vấn đề đơn giản và đạt đến mục đích đã chọn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bé cũng cần một thời gian dài để có thể “định hình” được. Trong trường hợp khác, khi để bé trong một trường hợp đơn giản, bé có khả năng “lập kế hoạch” và “tìm ra” cách thực hiện thích hợp. Tuy nhiên, khả năng của bé cũng bị giới hạn bởi những gì có sẵn trong nhận thức và chỉ trong một thời gian ngắn. Do đó, mặc dù bé cố gắng biểu hiện dự định thì bạn phải cẩn thận đừng tìm hiểu quá nhiều về những gì chúng làm lúc này.
Từ “định hình vật” có ý nghĩa như thế nào?
Định hình vật có nghĩa là khả năng của bé giữ được những hình ảnh của vật nào đó trong trí nhớ sau khi vật ấy rời khỏi sự tiếp xúc trực tiếp của giác quan. Trong những tháng đầu của cuộc đời, nếu bé đánh rơi, vứt đi hoặc làm mất các vật mà nó đã chơi thì nó sẽ quyết hết những vật đó.