Bé bắt đầu nói lép xép, nhưng thực sự bé chưa nói được điều gì có nghĩa cả?

Thường những từ được hiểu đầu tiên này sẽ liên quan đến những đồ vật mà bé quen thuộc như “chai”, “thìa”, “tã lót” hoặc tên của bé chẳng hạn. Bé dường như hiểu được một số hướng dẫn đơn giản trong thời điểm này chẳng hạn như “vẫy tay chào”, “cho một cái hôn” và “không được”.
Bé bắt đầu nói lép xép, nhưng thực sự bé chưa nói được điều gì có nghĩa cả. Như vậy có bất thường không?
Không: Các bé thường thích tạo ra những âm thanh cho dù những tiếng đó thuộc ngôn ngữ không. Trước tiên, bạn có thể ghi nhận rằng bé đang líu lo hoặc tự đùa một mình trong nôi. Bây giờ khả năng nói lần lần được tinh luyện, bé sẽ thích nói bập bẹ, dù vậy bé cũng chưa thể “nói” được gì. Khi bé bắt đầu có khả năng bắt chước bạn có thể thấy rằng bé đang bắt đầu lặp lại giọng nói của bạn và thay đổi nó. Nghe bé “đang nói chuyện” như vậy cũng giống như không nghe bé nói bất cứ thứ gì không có nghĩa. Tuy nhiên, cần nhớ rằng ở thời gian này bé đang tập phát ra âm thanh lớn với mục đích là để “vui đùa” hơn là để giao tiếp.
Khi nào thì tôi thực sự nghe bé nói được từ đầu tiên?
Thông thường phạm vi của quá trình ngôn ngữ diễn ra trong thời gian dài. Một số bé bắt đầu nói những từ đầu tiên đồng thời khi nó bắt đầu hiểu được các từ (giữa sáu và tám tháng tuổi). Một số bé khác chưa nói được tiếng nào cho đến khi chúng hai tuổi. Cũng như trường hợp bắt đầu biết đi, các bà mẹ thường hay có khuynh hướng nhấn mạnh về mốc thời gian so với thực tế xảy ra. Càng lâu nếu bé chưa thực hiện được một quá trình hiểu về các từ trong thời kỳ này, bạn cũng nên hay đừng nên lo về việc bé có nói hay không. Dù thế nào chăng nữa cũng không có mức độ rõ ràng về khả năng ngôn ngữ, trí thông minh hoặc những gì khác gắn với độ tuổi của bé về những vấn đề này. Do đó tránh so sánh khả năng của bé với các bé khác về phương diện này.
Từ khi bé bắt đầu tự gần với những nơi chung quanh, bé có thể ít lệ thuộc về những hỗ trợ tình cảm của tôi không?
Ngược lại thế. Nay bé đã có khả năng tự đến gần với những nơi chung quanh hoặc ít nhất có khả năng thực hiện tốt vì bé đã có bạn hỗ trợ về tình cảm. Mặc dù bên ngoài có vẻ mâu thuẫn, bởi lẽ việc bé tiến lại gần nơi này nơi kia chỉ được thực hiện một khi bé chắc chắn là bạn “đang ở đây”.